Fortifikationsverket förbereder sig för att ta över Sveriges camper utomlands

2011 tar Fortfikationsverket över förvaltningsansvaret för Sveriges camper i insatsområden runt om i världen. Under tre dagar besökte en delegation från myndigheten Camp Victoria för att ta del av det svenska förbandets erfarenheter av campdrift.

Delegationen från Fortifikationsverket får information om områden där Sverige tidigare haft verksamhet och som redan lagts ner. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Chefen för den finska samverkansgruppen berättar för Fortfikationsverkets genereldirektör Lena Jönsson om gruppens field house.
Chefen för den finska samverkansgruppen berättar för Fortfikationsverkets genereldirektör Lena Jönsson om gruppens field house. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Generaldirektören för fortifikationsverket tillsammans med KS21:s förbandschef Lena Persson Herlitz.
Generaldirektören för fortifikationsverket tillsammans med KS21:s förbandschef Lena Persson Herlitz. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Chefen för den finska samverkansgruppen berättar för Fortfikationsverkets genereldirektör Lena Jönsson om gruppens field house. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Generaldirektören för fortifikationsverket tillsammans med KS21:s förbandschef Lena Persson Herlitz. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten

I Sverige förvaltar Fortifikationsverket Försvarsmaktens byggnader. Nästa år ska samma förhållande gälla utomlands.
− Det vi gör hemma ska vi nu göra utomlands. Det vill säga sköta mark, anläggningar och lokaler, säger Lena Jönsson, generaldirektör för Fortifikationsverket.

För att skapa sig en bild över hur camplivet ser ut och vad det krävs för att driva en camp besökte fem personer från Fortifikationsverket Camp Victoria i tre dagar.
− Vi har fått en bra bild och det har varit intressant eftersom det är det här vi ska göra senare. Största utmaningen kommer att bli att bygga en camp från grunden, säger Lena Jönsson.

Under besöket fick besökarna även en uppfattning om hur verksamheten ser ut för att på det sättet förstå vilka behov som finns.
− Det är viktigt att personer i beslutsfattande ställning informerar sig om verksamheten på plats i insatsområdena, säger Lena Persson Herlitz, förbandschef för KS21.

När KS21 åker hem i oktober ska det finnas nya boendelösningar för kommande förband och Camp Victoria ska vara nedlagd i juni 2011. De svenska stödenheten, NSE, kommer att bo och arbeta på KFOR:s högkvarters camp Film City. Samverkansgrupperna LMT kommer att bo i så kallade field houses i de områden där de arbetar. Flera länder har redan sådana lösningar och besökarna från Fortifikationsverket besökte den finska samverkansgruppens hus där de både jobbar och bor.

Försvarsmakten sköter nedläggningen av Camp Victoria, men får visst stöd från Fortifikationsverket. Lena Jönsson tycker att det var nyttigt att under besöket få information om arbetet med avvecklingen.
− Det är intressant för oss med tanke på kommande avvecklingar.

När Fortifikationsverket tar över hanteringen av de internationella camperna kommer det att finnas delar som myndigheten inte sköter hemma som städning och affärer.
− Det kan också bli en utmaning med personalfrågor och avtal i andra kulturer till exempel, säger Lena Jönsson.