Försvarsmaktens dag på Karlberg

Lördag den 29 maj 2010 genomfördes Försvarsmaktens dag på Karlberg. Ett antal av Försvarsmaktens förband deltog i genomförandet av dagen. Vädret för att genomföra dagen var sannolikt ganska bra, eftersom det var lagom varmt för att gå och titta på utställningar med utrustning och att prova på olika idrotter.

Omhändertagande av skadad under förevisningen. Foto: David Gernes, Försvarsmakten
Intresserade besökare ser på stridsfordon.
Intresserade besökare ser på stridsfordon. Foto: Rickard Rahm, Försvarsmakten
En av våra piloter under utbildning i samtal med besökare.
En av våra piloter under utbildning i samtal med besökare. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Duktig klättrare på klätterväggen.
Duktig klättrare på klätterväggen. Foto: David Gernes, Försvarsmakten
Intresserade besökare ser på stridsfordon. Foto: Rickard Rahm, Försvarsmakten
En av våra piloter under utbildning i samtal med besökare. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Duktig klättrare på klätterväggen. Foto: David Gernes, Försvarsmakten

Dagen inleddes klockan tio med att The Thistle Pipe Band spelade säckpipa på slottstrappan. Efter att det första timmen hade varit ganska få besökare, började människor att strömma till framåt elvatiden. Förutom fordon och annan utrustning från arméns förband kunde vi i år visa upp ganska mycket utrustning från flygvapnet, bland annat en modell i naturlig storlek av ett JAS 39 Gripen och stridsledningsutrustning. Stridsledningsutrustningen används för att leda den militära flygtrafiken. De marina förbanden hade i år svårare att ställa upp med utrustning eftersom de fortfarande var ute på slutövning. Vi hade dock, av Sjöstridsskolan, lyckats att få låna en del vapenutrustning som amfibiekåren använder. Ett nytt inslag för året var Tolkskolan som deltog med ett antal värnpliktiga tolkar, som fick visa upp sina färdigheter i olika språk.

Förutom utställningarna med militär utrustning fanns det möjlighet att få testa sig själv på ett fälttest, vilket innebär att man springer en sträcka med stridsutrustning på tid. Det gavs också möjlighet att prova på skolans klättervägg, fäktning och en del annat.

Bland de andra aktiviteterna ingick att chefen för Norrbottens regemente hade ett samtal med vårt förband nere i Afghanistan. Tomas Berglund genomförde två suveräna uppvisningar med motorcykel framför slottet och Livgardets drilltropp uppträdde med sitt program vid två tillfällen.

Vid tvåtiden var det dags för The Thistle Pipe Band att ta täten upp till parken, för en stridsförevisning som genomfördes av kadetterna.

Sista punkten på programmet stod Karlbergs musikkår för, med ett framträdande på slottstrappan.

Hela dagen planerades och genomfördes av skolans kadetter på 217:e kompaniet, tillsammans med skolans personal och ett antal av Försvarsmaktens förband.