En internationell samsyn

Ett hinder för svenskt deltagande i flyg- och luftvärnsinsatser utomlands är att det i Sverige används ett annat system för luftlägesbilder än samarbetsländerna har. Därför håller Försvarets materielverk, FMV, på att upphandla det internationella systemet Link 16. – För att fullt ut kunna verka tillsammans med andra länder krävs det att vi har en gemensam bild av läget, säger Jan-Owe Bengtsson från Lv 6.

J-O Bengtsson och Rolf Johansson har för första gången fått tillstånd att använda Link 16 under en internationell övning. Foto: Christian Lövgren/Fösvarsmakten

Inne i en mörkgrön container fullproppad med elektronik sitter en nöjd Jan-Owe Bengtsson och tittar upp mot en stor tv-skärm som visar en kartbild över södra Tyskland. Över kartbilden rör sig olika symboler i olika färger. Det är första gången som luftvärnet, med hjälp av FMV, kopplat upp sig mot ett större Link 16-nätverk. Link 16 är ett system som samlar ihop information från olika källor till en aktuell lägesbild. Mer än 30 plattformar som till exempel AWACS-plan, den tyska luftstridsledningen och Patriotförband ingår i Link 16-nätverket under den stora ELITE-övningen i Tyskland. I Sverige används i vanliga fall ett annat system, Lulis, för att få den aktuella lägesbilden i luften.
– Link 16 motsvarar vårt Lulis men det är så mycket mer, förklarar Jan-Owe Bengtsson.

Från systemet får man underrättelser från alla dimensioner ett stridsfält kan ha, inte bara från luften utan också från sjö, mark, undervatten och till och med från rymden.
– Som tur är kan man filtrera bort det man inte behöver se, annars skulle det vara omöjligt att ens försöka hantera all information, konstaterar Jan-Owe Bengtsson

Men trots all information Link 16 erbjuder ser Jan-Owe Bengtsson den största fördelen med systemet, i att alla intressenter har en gemensam lägesbild.

2011 tar Sverige över huvudansvaret för EU:s stridsgrupp. I styrkan Nordic battlegroup, NBG, ingår en så kallad LAP-unit (Local Area Picture) från Lv 6. Från den enheten ska radarstationen UndE 23 stödja stridsgruppen med underrättelser från luften. För att lösa uppgiften måste de kunna hantera Link 16 och den enda internationella övningen där systemet kan testas innan NBG går i beredskap är årets ELITE-övning.
– Därför är den här övningen väldigt viktig för oss, säger Jan-Owe Bengtsson.