Den svenska värnplikten har muckat

Försvarsmakten har satt punkt för 109 års värnplikt. Onsdagen den 30 juni höll överbefälhavaren tal och delade ut medaljer på Slottets yttre borggård i Stockholm.

ÖB Sverker Göranson medaljerar tre värnpliktiga, en från vardera försvarsgren som fick representera fyra miljoner svenska ungdomar som gjort sin plikt sedan 1901. Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten/Combat Camera
ÖB Sverker Göranson betonade i sitt tal de insatser som gjorts av svenska värnpliktiga under mer än ett sekel.
ÖB Sverker Göranson betonade i sitt tal de insatser som gjorts av svenska värnpliktiga under mer än ett sekel. Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten/Combat Camera
Ceremonin vid slottet fick symbolisera Försvarsmaktens farväl till värnpliktsutbildningen.
Ceremonin vid slottet fick symbolisera Försvarsmaktens farväl till värnpliktsutbildningen. Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten/Combat Camera
Sveriges sista högvakt med värnpliktiga kom från Livgardets Dragonbataljon.
Sveriges sista högvakt med värnpliktiga kom från Livgardets Dragonbataljon. Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten/Combat Camera
ÖB Sverker Göranson betonade i sitt tal de insatser som gjorts av svenska värnpliktiga under mer än ett sekel. Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten/Combat Camera
Ceremonin vid slottet fick symbolisera Försvarsmaktens farväl till värnpliktsutbildningen. Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten/Combat Camera
Sveriges sista högvakt med värnpliktiga kom från Livgardets Dragonbataljon. Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten/Combat Camera

ÖB Sverker Göranson delade ut värnpliktsmedaljen till samtliga soldater som ingick i Sveriges sista högvakt med värnpliktiga. De kom från Livgardets Dragonbataljon och ackompanjerades av Marinens Musikkår från Karlskrona.

Som en symbolhandling tackade ÖB särskilt av två soldater och en sjöman, som tillsammans fick representera de mer än fyra miljoner ungdomar som har gjort värnplikten sedan debutåret 1901. De tre kom från Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur, tillhörande Bodens garnison, från 4. sjöstridsflottiljen i Berga, söder om Stockholm, samt från F 17 i Kallinge, Blekinge. Försvarsmakten representerad från nord till syd.

Armésoldaten var Carl-Johan Grape, som nu efter muck packar för en fredsinsats i Afghanistan. Marinens matros var Mikael Löjdkvist, som fram till i december frivilligt fullgör sin utbildning ombord på HMS Djärv. Flygvapnet representerades av Kajsa Andersson, som i höst åter drar på sig uniformen för att tjänstgöra i Nordic Battlegroup.

ÖB Sverker Göranson betonade i sitt tal de insatser som gjorts av svenska värnpliktiga under mer än ett sekel. Generalen konstaterade att många av dem fanns i den tusenhövdade publiken på slottets borggård. Värnpliktiga som inte minst hållit Sverige utanför två världskrig. 100.000 svenska män och kvinnor som med värnplikten som grund frivilligt har deltagit i fredsoperationer under FN-mandat.

Musikkåren spelade. Arméns drilltropp genomförde en uppvisning. General Sverker Göranson, med försvarsminister Sten Tolgfors vid sin sida, applåderade alla de som ”gjort sin plikt” sedan anno 1901. Nog syntes en och annan tår i ögonvrån hos (främst) den manliga delen av åskådarna. Men kanske var det solens fel.

Den svenska värnplikten har muckat.