Den sista värnpliktsomgången medaljerades på Uppsala slott

– Till er anhöriga vill jag framföra mitt varma tack för att vi fått låna era ungdomar.Med de orden avslutade tillförordnande chefen för Luftstridsskolan, överstelöjtnant Anders Persson, medaljceremonin på Uppsala slott under söndagen den 20 juni.

Sista värnpliktsomgången på Luftstridsskolan. Foto: Försvarsmakten/Mats Gyllander
Värnpliktsmedaljen delas ut till samtliga svenskar som fullgjort värnplikten med godkänt betyg.
Värnpliktsmedaljen delas ut till samtliga svenskar som fullgjort värnplikten med godkänt betyg. Foto: Försvarsmakten/Mats Gyllander
Bäste soldat ur respektive pluton.
Bäste soldat ur respektive pluton. Foto: Försvarsmakten/Mats Gyllander
Bäste kamrat ur respektive pluton.
Bäste kamrat ur respektive pluton. Foto: Försvarsmakten/Mats Gyllander
Värnpliktsmedaljen delas ut till samtliga svenskar som fullgjort värnplikten med godkänt betyg. Foto: Försvarsmakten/Mats Gyllander
Bäste soldat ur respektive pluton. Foto: Försvarsmakten/Mats Gyllander
Bäste kamrat ur respektive pluton. Foto: Försvarsmakten/Mats Gyllander

Totalt 280 förväntansfulla soldater stod uppställda när Luftstridsskolan genomförde medaljceremoni för värnpliktiga som muckar den 23 juni. Soldaterna har utbildats och tjänstgjort på 22. insatspluton och 3. kompaniet under 11 månader och är den sista omgången som fullgör pliktutbildning.

Soldaterna marscherade genom Uppsala på sin väg till slottet ledda av Hemvärnets musikkår från Uppsala samt en fanvakt ur Luftstridsskolan.

Syftet med medaljceremonin är att under värdiga former överlämna medalj till de värnpliktiga som genomfört sin grundutbildning med godkänt resultat.

- Att som chef se utvecklingen, hur individer mognar och förändras, hur grupper av individer successivt lär sig att fungera tillsammans – ger arbetstillfredsställelse. Denna utveckling har varit mycket tydlig när det gäller Er; sa överstelöjtnant Anders Persson i sitt tal till soldaterna.

Ett stort antal anhöriga var närvarande för att övervaka ceremonin, trots att vädret inte var det bästa. Vid ceremonin uppmärksammades särskilt bäste soldat och bäste kamrat ur respektive pluton.