Den sista värnpliktsmarschen

Fredagen den 18 juni marscherade den sista värnpliktskullen vid K 3 i Karlsborg ut genom Götiska valvet. Utmarschen markerade slutet på en epok – värnpliktsförsvaret.

I civila kläder marscherar K 3 soldaterna ut ur fästningen och ut ur Försvaret för denna gång. Foto: Caroline Johansson/Försvarsmakten
Tack och hej! Så mycket vi har upplevt tillsammans!
Tack och hej! Så mycket vi har upplevt tillsammans! Foto: Caroline Johansson/Försvarsmakten
För de cirka 300 värnpliktiga soldaterna vid K 3 genomfördes en fin ceremoni som innehöll tal, musik och hedrandet av duktiga värnpliktiga och befäl vid insatsbataljonerna.
För de cirka 300 värnpliktiga soldaterna vid K 3 genomfördes en fin ceremoni som innehöll tal, musik och hedrandet av duktiga värnpliktiga och befäl vid insatsbataljonerna. Foto: Caroline Johansson/Försvarsmakten
Årets truppofficer, gruppchef och menige soldat flankerade av bäste soldat/kamrat ur utbildningsskvadronerna.
Årets truppofficer, gruppchef och menige soldat flankerade av bäste soldat/kamrat ur utbildningsskvadronerna. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Tack och hej! Så mycket vi har upplevt tillsammans! Foto: Caroline Johansson/Försvarsmakten
För de cirka 300 värnpliktiga soldaterna vid K 3 genomfördes en fin ceremoni som innehöll tal, musik och hedrandet av duktiga värnpliktiga och befäl vid insatsbataljonerna. Foto: Caroline Johansson/Försvarsmakten
Årets truppofficer, gruppchef och menige soldat flankerade av bäste soldat/kamrat ur utbildningsskvadronerna. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten

”Ni har under er tid här på regementet vuxit som människor och visat prov på just de egenskaper som kännetecknat husarer i alla tider; mod, framåtanda, initiativförmåga och medmänsklighet. Ni är alltid välkomna tillbaka till K 3, som anställd soldat eller bara för att hälsa på!” Orden fälldes av regementschefen överste Anders Löfberg i samband med den utryckningsceremoni i Garnisonskyrkan som genomfördes några dagar innan utmarschen.

Regementschefen erinrade alla om det allvar som den militära utbildningen syftar till, den nya tid vi går in i med anställda soldater och redogjorde också för alla uppskattande ord som han får höra om hur livhusarer på uppdrag runt om i världen löser sina uppgifter. ”Var stolta över vad ni presterat och för vad ni står för! En gång livhusar, alltid livhusar!”

Ceremonin innehöll utöver tal av regementschefen också tilldelning av hersbetygelser för förtjänta meniga soldater, gruppbefäl och officerare. Överste Löfberg överräckte var sin kavallerisabel till årets truppofficer, fänriken Viktor Janderberg, årets gruppchef korpralen Emil Grass och årets menige soldat, livhusar Oskar Gustafsson.

Livhusarernas kamratförening representerades av Roland Johansson som överräckte kamratföreningens plakett till Bäste soldat/kamrat vid de tre utbildningsskvadronerna; Danjel Johansson Livskvadron, Gustav Hjälte Vadsbo skvadron och Per Mörk Östra Nerike skvadron. Kapten Anders Lundgren vid Fallskärmsjägarkompaniet överräckte en plakett till bäste fallskärmsjägare, Johannes Reusser.

Till musik av Marinens musikkår visades regementets standar upp för denna gång och alla soldater avtackades av regements- och bataljonchefer vid utgången av kyrkan. 

Efter att ha lämnat in de sista sakerna av den mängd utrustning som med stor möda bars från förrådet vid inryckningen 11 månader tidigare, marscherade soldaterna bataljonsvis i sina civila kläder ut genom Götiska valvet och ut ur fästningen för ett fyrfaldigt leve för sitt K 3 och ett sista ”Höger och vänster om – Marsch!

Resten av livet står för dörren, utbildning, familj och förhoppningsvis jobb. Ett av alternativen är soldatyrket för ett antal år. De här soldaterna har visat vad de går för under de mest besvärliga omständigheter. De har alla möjligheter. Vi önskar dem lycka till!