De värnpliktiga husarernas sista strid

Under den näst sista dagen på Försvarsmaktens slutövning i Skåne, sattes 311:e luftburna skvadronen in för att ta kontroll över hamnen i Åhus. Sida vid sida med övriga i förband som ingår i den Nordiska stridsgruppen kämpade de sig fram i den speciella miljön och återtog kontrollen från det spelade milisförband som terroriserat Åhus under en tid.

Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten

I ett väl genomfört bataljonsanfall som leddes av överstelöjnant Jari Mäkelä, chef för Core Battalion, den del av Nordic Battlegroup som innehåller kärnan av stridande soldater, anföll soldater från Livregementets husarer, K 3,  Skaraborgs regemente, P 4 och Göta ingenjörregemente, Ing 2. Bit för bit tog de kontroll över hamnen och på eftermiddagen kunde man konstatera att uppgiften lyckats.

Lugnt och säkert

De värnpliktiga soldaterna i den 311:e luftburna skvadronen som leddes av major Jonas Eriksson, fick uppgiften att göra en omfattning högerifrån och ta de västra delarna av hamnen för att sedan anfalla österut understödda av ingenjörerna från Ing 2. Lugnt och säkert tog sig husarerna fram bland lagerlokalerna i hamnen. Många bra initiativ och uppträdanden gjordes av såväl meniga soldater som gruppchefer och plutonsbefäl.

Efter genomfört uppdrag återhämtade skvadronen för att dagen därpå genomföra en fordonsmarsch tillbaka till Karlsborg för vård, inlämning och avslutningsceremonier innan de marscherar ut ur fästningen fredagen den 18 juni.

Mer bilder från övningen finns i pdf dokumentet i spalten till höger.