De sista värnpliktiga marscherade ut

Den sista värnpliktskullen marscherade under muckarrop ut från Göta ingenjörregemente klockan 11.00 den 11 juni. Det var med blandade känslor som soldaterna tog avsked av varandra, befäl och kaserner. Men några återvänder snart igen för anställning i Nordic Battlegroup 2011.

214. ingenjörkompaniet marscherar ut i samlad tropp efter muck från Ing 2. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Kompanichefen har en sista genomgång före muck.
Kompanichefen har en sista genomgång före muck. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
En sista uppställning före muck.
En sista uppställning före muck. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Kompanichefen har en sista genomgång före muck. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
En sista uppställning före muck. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten

Muckarropen duggade tätt på fredagsförmiddagen efter att den sista utrustningen och den militära legitimationen lämnats in. Soldaterna var fyllda av glädje över att utbildningstiden nu är till ända men känner också en viss tomhet efter den kamratskap som byggts upp under tiden tillsammans.

Plutoncheferna delade ut betyg och kompanicheferna höll tal innan det var dags att lämna området. Alla kompanier marscherade i samlad tropp ut genom grindarna och befälen tog avsked uppställda på linje. Utanför grindarna väntade en och annan flickvän med blommor innan det blev några extra varv med bilen i rondellen framför regementet.

Ett tjugotal av de cirka 230 utryckande kommer snart att vara tillbaks på regementet igen, men då som anställda soldater i ingenjörkompaniet ingående i Nordic Battlegroup 2011.