Ceremoni vid FN monumentet med veteraner i fokus

Den 29 maj 2002 instiftade FN ”International Day of United Nations Peacekeepers”, som idag uppmärksammas över hela världen. Helikopterflottiljen deltog vid ceremonin med en officersvakt.

Helikopterflottiljen deltog med en officersvakt vid ceremonin. Foto: Per Ljungstedt/Hkpflj/Försvarsmakten
FN- minnesmonumentvid Sjöhistoriska Museet på Djurgården.
FN- minnesmonumentvid Sjöhistoriska Museet på Djurgården. Foto: Per Ljungstedt/Hkpflj/Försvarsmakten
FN- minnesmonumentvid Sjöhistoriska Museet på Djurgården. Foto: Per Ljungstedt/Hkpflj/Försvarsmakten

Försvarsmakten uppmärksammade ”International Day of United Nations Peacekeepers” genom en ceremoni vid FN monumentet vid Djurgårdskanalen, för att hedra dem som gjort den yttersta uppoffringen för freden, men även alla de som deltar eller har deltagit i internationella fredsbevarande insatser.


Vid ceremonin deltog Helikopterflottiljen med en officersvakt som förde Helikopterflottiljens fana, men också hedrade den svenska helikopterpersonal som påbörjade en FN-insats i Kongo 1960. Livgardet infanteribataljon deltog med en fanvakt, en honnörs- och salutstyrka och Livgardets dragonmusikkår som stod för musiken.

Vid ceremonin talade överbefälhavare Sverker Göranson, rikspolischef Bengt Svensson och regementspastor vid Livgardet Lisa Mobrand. Förbundet Fredsbaskrarna Sverige, FN-veteranerna Kongo och UNEF-kamraterna medverkade och lade ner kransar.
– Det var en värdig och fin ceremoni som fyller ett viktigt syfte såväl för soldater som anhöriga, säger traditionsofficer vid Helikopterflottiljen Joakim Hiertner.