Bred uppgift för Marinbasen

Marinbasen har haft en bred flora av förberedelser att stå i inför det stundande bröllopet. Iordningställande av slupen Vasaordern, planering av örlogsbesök, utbildning av soldater och sjömän till häckbildningen och fanborgen från Marinbasen.

Marinbasens uppgifter är varierande. En av de första uppgifterna inför bröllopet var att iordningställa slupen Vasaordern. Brudparet kommer att färdas i slupen efter bröllopet där sjömän ur Fjärde sjöstridsflottiljen framför slupen.

 

Ett antal örlogsbesök planerade av Marinbasen kommer också att äga rum. Det första fartyget att anlöpa Stockholm är det norska kungaskeppet KS Norge. Under fredagen anländer det danska kungaskeppet KDM Dannebrog som har sällskap av minröjningsfartyget HDMS Viben. Från Storbritannien kommer också fregatten HMS Kent.

 

Förbandets grundutbildningsbataljon kommer att sköta bevakningen av korvetten HMS Härnösand som då ligger förtöjd vid Skeppsbron.


Under ceremonin deltar ca 170 soldater och sjömän i häckbildningen och fanborgen från Marinbasen.