Blickar mot framtiden

För fem dagar sedan muckade Göta ingenjörregementes, Ing 2, sista värnpliktskull. Nu blickar förbandet mot framtiden. Under tisdagen den 15 juni var det en frivillig temadag. Målet var att deltagarna skulle få hjälp att se det ”nödvändiga i det jobbiga” med förändringarna i försvaret.

De anställda diskuterar hur verksamheten på Ing 2 kan förbättras. Foto: Tobias Persson
Pär Johansson från Glada Hudik-teatern föreläste på eftermiddagen.
Pär Johansson från Glada Hudik-teatern föreläste på eftermiddagen. Foto: Olle Wännström
Pär Johansson från Glada Hudik-teatern föreläste på eftermiddagen. Foto: Olle Wännström

Under förmiddagen låg fokus på de sex strategiska förändringsmål som Försvarsmakten ska jobba mot. 
– Som alla förstår befinner vi oss vid tröskeln till en stor förändring och då är förändringsmålen viktiga, säger överstelöjtnant Bo-Anders Jansson, ställföreträdande regementschef vid Ing 2 under dagens inledning.

Ledningen vid Ing 2 har arbetat med att bryta ner de sex strategiska målen till lokal nivå. Efter inledningen var det dags för de anställda att aktivera sig och själva utvärdera och diskutera målen i mindre grupper. Ett av förslagen som kom upp var att införa fler högskole- och yrkesutbildningar i försvaret för att öka attraktionskraften.
– Det är intressant att nosa på vad personalen på Ing 2 tycker. Det är ett sätt för oss att vara delaktiga och ha synpunkter. Men också för att få reda på vad som händer, säger major Rickard Jacobsson.

På eftermiddagen föreläste Pär Johansson från Glada Hudik-teatern. Föreläsningen handlade om att våga ta ut svängarna och inse att ingenting är omöjligt. Publiken bjöds på en stor dos humor och det märktes att de var nöjda. Samtidigt gick det att se en koppling mellan Pärs projekt med teater för förståndshandikappade och den omställning som väntar Ing 2 från och med den första juli.
– Det är lite det som Försvarsmakten säger. Vill du inte vara med på den här resan så får du säga till att du vill hoppa av för nu kör vi, säger Börje Creutz som arbetar vid Personalenheten.