Bättre ordning på sikt

Försvarsmakten har just nu en stor mängd fakturor som löpande förfaller. Anledningen är övergången till det nya centrala datasystemet PRIO vilket innebär att alla gamla fakturor måste granskas och attesteras på nytt.

– Det är inte kaos i Försvarsmakten. Det är kombinationen av nya sätt att arbeta i det nya systemet som gör att det tar längre tid än vanligt att betala fakturor. Men det nya systemet gör att det framöver kommer att bli bättre ordning och reda än någonsin i Försvarsmakten, förklarar Thomas Engevall, chef för PRIO-systemet.

För närvarande har Försvarsmakten 7 825 förfallna fakturor till ett belopp av omkring 250 miljoner kronor. Försvarsmakten hanterar cirka 550 000 fakturor per år eller i snitt nästan 45 000 fakturor per månad.

För att få ned mängden fakturor som löpande förfaller tillförs nu bland annat fler som granskar fakturorna. Dessutom genomförs ytterligare utbildning för dem som arbetar i det nya datasystemet.

– Försvarsmakten arbetar för fullt med att beta av fakturorna och vi är ledsna för de leverantörer som har blivit drabbade, men hoppas att de har förståelse för vår situation, säger Thomas Engevall.