Amfibiekåren löser uppgifter i Adenviken

På HMS Carlskrona i Adenviken finns en mångfacetterad besättning från Marinens samliga förband. Med ombord finns en militär styrka, Embarked Military Force- EMF,  från Amfibieregementet.  Återigen är det Bevakningsbåts-kompaniet i Göteborg som satt upp och tränat gruppen.

Bordningsstyrkan går ombord på skeppsbåten för att visitera lokala fiskebåtar. Foto: Combat Camera

Styrkan har genomfört en rad uppdrag sedan insatsen inleddes den 14 april. Det kan bli dagliga uttryckningar att visitera dhows, större fiskebåtar, och de mindre båtarna som benämns skiffs.

EMF:en består av tre delar, understödsomgång, bordningsomgång och transportomgång. De snabbgående skeppsbåtarna med fartresurser om ca 50 knop är arbetshästen tillsammans med helikoptern vid visitationer och jakt på misstänkta pirater.

– Deltagarna i gruppen trivs mycket bra ihop, vi kompletterar varandra väl och alla har funnit sina roller. Under de perioder vi patrullerar Adenviken genomför vi i stort sett dagligen visitationer av båtar som ofta visar sig vara människo- eller drivmedelssmugglare mellan Somalia och Jemen, säger Carl Lundström, löjtnant och chef för EMF-styrkan.

Fram till den 13 juni är 16 fartyg kapade och 350 besättningsmän är tagna som gisslan i väntan på förhandlingar och lösensummor. 2010 har varit mer piratintensivt än 2009 och vore det inte för EU Navfors framgång att störa och slå ut piratattackgrupper skulle antalet kapade fartyg vara väsentligt högre.

EU:s marina insats inleddes i december 2008 för att vara i ett år, därefter förlängdes operationen till december 2010 och ytterligare förlängningar är att vänta. Operationen syftar till att skydda FN:s hjälpsändningar till ett svältande Somalia inom ramen för World Food Programme, skydda sårbara handelsfartyg, övervaka fiskeri samt avskräcka, förhindra och avbryta kriminell piratverksamhet.