Afghanistansoldater belönades för mod och lojalitet

Åtta soldater och chefer ur afghanistanstyrkan fick under nationaldagens eftermiddag ta emot Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd för det mod och lojalitet de visat under ett eldöverfall i Afghanistan i april 2009.

Medaljutdelning under nationaldagen på yttre borggården. Foto: Lars Enander/Försvarsmakten
Från vänster Kenneth Andersson, Anders Johansson, Ola Henriksson, Johan Persson, Malte Hedlund, Martin Johansson, Jacob Thomas, Jacob Starck.
Från vänster Kenneth Andersson, Anders Johansson, Ola Henriksson, Johan Persson, Malte Hedlund, Martin Johansson, Jacob Thomas, Jacob Starck. Foto: Nicklas Ehlén/Försvarsmakten
Furir Johan Persson medaljerades av överbefälhavaren Sverker Göranson.
Furir Johan Persson medaljerades av överbefälhavaren Sverker Göranson. Foto: Nicklas Ehlén/Försvarsmakten
Från vänster Kenneth Andersson, Anders Johansson, Ola Henriksson, Johan Persson, Malte Hedlund, Martin Johansson, Jacob Thomas, Jacob Starck. Foto: Nicklas Ehlén/Försvarsmakten
Furir Johan Persson medaljerades av överbefälhavaren Sverker Göranson. Foto: Nicklas Ehlén/Försvarsmakten

Under en ceremoni på yttre borggården på Stockholms slott lästes motiveringen upp:
”Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver, med svärd tilldelas för - stort mod, utmärkta soldategenskaper, lojalitet gentemot den Afghanska polisen samt uthållighet i samband med
ett fientligt eldöverfall i Chachar Bulak, Afghanistan, den 9 april 2009.”

Det var i samband med en patrullering tillsammans med en enhet ur den afghanska polisen i distriktet Chahar Bulak den 9 april 2009, som gruppen blev utsatta för ett eldöverfall. Patrullen utsattes för kraftig beskjutning med såväl kulsprutor, raketgevär som med automatkarbiner. Angriparna bemöttes med moteld som avskräckte dem från att fullfölja överfallet och gruppen kunde undsätta polismännen. En polisman stupade och två sårades. Den svenske sjukvårdarens insats bedöms ha räddat livet på de båda sårade polismännen.

De åtta medaljerade är löjtnant Anders Johansson, Karlsborg, sergeant Martin Johansson, Strömsholm, sergeant Jacob Starck, Skövde, furir Johan Persson, Karlstad, menige Kenneth Andersson, Göteborg, menige Malte Hedlund, Hammarö, menige Ola Henriksson, Alingsås, samt menige Jacob Thomas, bosatt i Oslo.