2.amfibiebataljonen återvänder till Berga

Under onsdag i gassande sol, bröt ett mörkt pärlband den blå vattenytan vid inloppet till Hårsfjärden, det var amfibiebataljonen och bevakningsbåtkompaniet som äntligen hade nått slutdestinationen efter en lång slutövning.

Amfibiebataljonen på väg till hemmahamnen Berga. Foto: Kristina Swaan, Amf 1
– Det är skönt att vara tillbaka, det har varit en bra övning, tycker soldaterna.
– Det är skönt att vara tillbaka, det har varit en bra övning, tycker soldaterna. Foto: Kristina Swaan, Amf 1
Närskyddskompaniet ger massivt motstånd när amfibieskyttesoldaterna rycker fram.
Närskyddskompaniet ger massivt motstånd när amfibieskyttesoldaterna rycker fram. Foto: Kristina Swaan, Amf 1
Finsk Jurmobåt som är i full färd med att förbereda nästa moment.
Finsk Jurmobåt som är i full färd med att förbereda nästa moment. Foto: Kristina Swaan, Amf 1
– Det är skönt att vara tillbaka, det har varit en bra övning, tycker soldaterna. Foto: Kristina Swaan, Amf 1
Närskyddskompaniet ger massivt motstånd när amfibieskyttesoldaterna rycker fram. Foto: Kristina Swaan, Amf 1
Finsk Jurmobåt som är i full färd med att förbereda nästa moment. Foto: Kristina Swaan, Amf 1

Helt i hemmahamn är dock inte alla. Bevakningsbåtkompaniet som normalt är grupperat i Göteborg har en lång resa kvar men våra finska kollegor satte dock kurs och fart mot Finland under onsdagmorgonen.

– Det har varit en kul övning, men det är jätteskönt att återse Berga igen, säger soldaterna i mun på varandra när de urlastade båtarna efter övningen.

Det som stod på schemat nu för amfibiesoldaterna, sjömännen, hemvärnssoldaterna och befälen förutom att vårda all materiel, båtar, fordon och den personliga utrustningen var att dra erfarenheter, vad gick bra, vad gick mindre bra och vad behöver ändras till nästa övning. Utvärdering är en viktig del i det hela för att vi skall utvecklas och hela tiden bli bättre på det vi gör. Slutövningen i sig kan man se som ett slutprov för hela förbandet, likt slutprovet man gör i skolan. Det är inte bara en detalj som testas, utan allt som har lärts ut under hela utbildningsåret. Det är nu alla ska vara som bäst.

För att göra övningen än mer realistisk har det hela tiden funnits en motståndare. Det har utgjorts av soldater från förbandets Närskyddskompani och Södertörns hemvärn. De soldaterna har gjort ett fantastisk bra jobb med att hela tiden ha gett amfibiebataljonen hårt motstånd.

Det svensk-finska samarbetet

2.amfibiebataljonen och finska Nylandsbrigad har under många år utvecklat ett nära samarbete där målsättningen har varit att gemensamt sätta upp en internationell amfibiestyrka. Det gemensamma arbete började blygsamt under 2001 till att vara där vi är i dag, där vi har mixade plutoner med både finska och svenska soldater. I bataljonsstaben är det också blandat från de båda länderna.
– Det här är den bästa övningen som jag har varit på, för mig har det varit en stor utveckling att få navigera i den svenska skärgården och öva tillsammans med de svenska båtcheferna, säger en finsk båtchef.

Övningens slut

Även om bataljonen är i hamn är övningen inte slut förrän allt är vårdat och återställt. Det skall fejas lite extra på all materiel då soldaterna snart muckar och allt skall vara topp skinande rent och det som är trasigt skall anmälas så att de kan lagas. Som vi brukar säga, övningen är färdig när alla är hemma, allt är vårdat och återställt. Snart hägrar helgledighet för alla.

Förbandet vill passa på att tacka alla markägare, skärgårdsbor med flera för det stöd vi har mötts av ute i övningsområdet!