Viktigt att arbeta förebyggande mot brand

På Camp Victoria finns ett frivilligt brandvärn och en brandskyddsansvarig som ska försöka förebygga bränder och kunna släcka dem vid behov.

Brandvärnet övar släckning. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
10 personer ingår i Camp Victorias brandvärn.
10 personer ingår i Camp Victorias brandvärn. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
När 500 liter vatten kommer ut ur slangen per minut blir det svårt att hålla emot.
När 500 liter vatten kommer ut ur slangen per minut blir det svårt att hålla emot. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Camp Victorias brandvärns vattentankbil rymmer 10 000 liter.
Camp Victorias brandvärns vattentankbil rymmer 10 000 liter. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
10 personer ingår i Camp Victorias brandvärn. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
När 500 liter vatten kommer ut ur slangen per minut blir det svårt att hålla emot. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Camp Victorias brandvärns vattentankbil rymmer 10 000 liter. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten

Just nu ingår tio personer i brandvärnet men brandskyddsansvarige Mats Fredriksson räknar med att två till fyra personer till kommer att ansluta inom kort. Mats Fredriksson är Fire Marshal och det innebär att han dels leder brandvärnet men också att han jobbar preventivt med brandskydd på campen.

Skulle det börja brinna på Camp Victoria så kommer Mats Fredriksson vara den förste som larmas. Det är sedan han som beslutar om vad som ska göras. Antingen så larmas brandvärnet eller så finns det även behov av extern hjälp. Då larmas räddningstjänsten på den finska campen eller den lokala räddningstjänsten i Pristina. Men Mats Fredrikssons bedömning är att det ska ha gått ganska långt för att extern hjälp ska behövas.
− I min värld är vi tillräckligt många och har tillräcklig kompetens för att klara av en släckningsinsats, säger han.

Brandvärnet började öva redan den första veckan och har gått från teori till praktik. Den första praktiska delen har bestått av att lära känna verktygen och att praktiskt släcka bränder. Steg två kommer att bli att inkludera radiokommunikation, få upp ett bättre tempo och att befästa kunskaperna.
− Sedan gäller det att vidmakthålla kunskaperna över tiden, säger Mats Fredriksson.

Både räddningsarbetet och träningen går till på samma sätt som inom räddningstjänsten i Sverige. Mats Fredriksson jobbar civilt som insatsledare i aktiv utryckningstjänst och två av de andra medlemmar i brandvärnet är deltidsbrandmän på hemmaplan. Medlemmarna i brandvärnet uppskattar övningarna och tycker att det är väldigt roligt. Men de hoppas så klart slippa behöva utföra skarpa insatser.
 − Ju mindre som händer desto bättre. Det är därför det preventiva arbetet är så viktigt, säger Mats Fredriksson.

Mats Fredriksson jobbar förebyggande på förbandet med systematiskt brandskyddsarbete, SBA. I det ingår att utbilda förbandet i vilket ansvar den enskilda individen har och att se till att förebyggande åtgärder tas. Det kan bland annat innebära att hålla koll på brandvarnare och på var brandsläckarna finns och att de inte blockeras.