Veteraner hedrades

På lördagen firades International Day of United Nations Peacekeepers över hela världen. Dagen som instiftades av FN 2002 hedrar personal som deltar eller har deltagit i internationella fredsbevarande insatser och högtidlighåller minnet av stupade soldater.

På Djurgården i Stockholm firades Peacekeepers Day vid FN-monumentet vid Djurgårdskanalen invid Sjöhistoriska museet. Vid ceremonin talade överbefälhavare Sverker Göranson, rikspolischef Bengt Svensson och Lisa Mobrand, regementspastor vid Livgardet. Dessutom medverkade kransnedläggare från Förbundet Fredsbaskrarna Sverige, FN-veteranerna Kongo och UNEF-kamraterna.

– Sedan FN: s fredsbevarande insatser inleddes har drygt 100 000 svenskar deltagit. Vi har all anledning att känna tacksamhet och stolthet över de insatser som så många svenskar har gjort och för närvarande gör, sa överbefälhavaren Sverker Göranson i sitt tal.

Livgardets Dragonmusikkår stod för musiken och från regementet kom också en honnörs- och salutstyrka.

Överste Bo Wranker från Fredsbaskrarna delade också ut utmärkelsen ”Peacekeeper of the Year” till Jonas Jonasson.