Världens mesta Gripen

Nu har Gripenplanet med serienummer 39131 passerat tvåtusen flygtimmar, vilket gör den till Gripenvärldsmästare i flygtid. Flygplanet levererades hösten 1996 och har sedan dess flugit på Skaraborgs flygflottilj, F 7. Och med 2 726 flygpass bakom sig är det nu vår mesta Gripen.

Med sina tvåtusen flygtimmar är flygplan 39131 världsmästare i Gripenflygtid. Foto: John Lidman/Försvarsmakten

Flygplan 39131 har under många år varit ett så kallat prioritetsflygplan, PRI-flygplan, för JAS 39. Principen med PRI introducerades med jaktviggen på 80-talet. Ett PRI-flygplan flygs intensivare än övriga flygplan, vilket gör att man på så sätt tidigt kan få driftserfarenheter innan resten av flygplanen har uppnått samma drifttid. Erfarenheterna används för att modifiera resterande flygplan innan problemen uppstått. Arbetet att på detta sätt kvalitetssäkra produkten är mycket viktigt för att hålla kostnaderna på så låg nivå som möjligt. Vad gäller Gripen har dock inga tekniska problem identifierats som föranlett några åtgärder.

PRI-verksamheten för 39A lades ned efter 1 600 flygtimmar, då tillräckligt med driftserfarenheter hade tagits tillvara. PRI-flygplanen återgick då till att flyga i en mer normal takt. PRI-verksamheten fortsätter dock med den senaste versionen av Gripen, 39C/D.

Flygplanet har precis genomgått sin tvåtusentimmars tillsyn på 2.kompaniet, och fortsätter flygningen som den mest rutinerade 39:an i världen.