Värdefulla värderingar

Vid sidan av de övningar som pågår under systemträningsövningen följer en observatör noggrant med i det som sker. Observationerna knappas in i en liten handdator. Informationen som samlas in, analyseras sedan och ligger till grund för bedömningen av förbandets förmåga och effekten av deras insatser.

Niklas Stjernberg matar in observationer i sin handdator. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Minidatorn som observatörerna använder för att föra in svar och kommentarer i direkt ute i terrängen.
Minidatorn som observatörerna använder för att föra in svar och kommentarer i direkt ute i terrängen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Efter övningarna samlas observatörerna för att lämna över den insamlade informationen för analys.
Efter övningarna samlas observatörerna för att lämna över den insamlade informationen för analys. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Minidatorn som observatörerna använder för att föra in svar och kommentarer i direkt ute i terrängen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Efter övningarna samlas observatörerna för att lämna över den insamlade informationen för analys. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

I bedömningen, som kallas värdering, utgår man alltid ifrån de förmågor ett fullt fungerande förband ska ha, alltså vad de ska kunna prestera när de är färdigutbildade. Och det finns hundratals detaljer som ska kontrolleras. Bedömningen görs utifrån de sex grundläggande förmågor ett förband ska ha - uthållighet, skydd, rörlighet, underrättelser, ledning och verkan.

Förmågorna väger dessutom olika tungt för olika förband. Till exempel har ett underrättelseförband vitt skilda uppgifter från ett logistikförband. Därför finns det olika mallar för olika förband med kryssfrågor och kommentarfält i handdatorerna - inget får missas eller lämnas åt slumpen.

Tillsammans med informationen ur stridsträningsanläggningen, ett datoriserat system som registrerar enheternas rörelser, skott, minor och effekt på stridsfältet, kan en analys av förbandens förmågor göras.

– Med den här metoden kan vi också upptäcka andra typer av fel. Om vi märker att soldaterna alltid gör fel, trots att de tidigare övat på till exempel soldatreglerna, kanske felet inte är utbildningen utan att soldatreglerna är för komplicerade, berättar Johan Hellborg, värderingsansvarig på K 3.

Från och med 2010 har Markstridsskolan ansvaret för att samordna all värdering som görs av svenska förband på inom armén.
– Med hjälp av värderingen får förbanden veta vad de är bra på och vad de behöver öva mer på, förklarar Johnny Gullstrand, som leder analysgruppen. Utifrån kunskapen vi samlar på oss under systemträningsövningen kan man sedan skräddarsy övningsmoment till slutövningen Joint Challenge som börjar 17 maj.