Väl förberedda för slutprovet

– Det här var sista chansen att få systemen att fungera ihop inför slutövningen som inleds nästa vecka. Med en noggrant genomförd systemträningsövning kan förbanden gå in i Joint Challenge med stor tillförsikt, säger övningsledaren, överste Michael Claesson.

Systemträningsövningen är nu slut och förbanden har fått möjlighet att förbereda sig för slutprovet Joint Challenge. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
När byggnader ska genomsökas efter ammunition och minor är det ingenjörsoldater från Ing 2 och I 19 som gör jobbet, här genomsöks en byggnad med hjälp av hund.
När byggnader ska genomsökas efter ammunition och minor är det ingenjörsoldater från Ing 2 och I 19 som gör jobbet, här genomsöks en byggnad med hjälp av hund. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Stridsvagn 122 ger tyngd och kraft i de mekaniserade bataljonerna.
Stridsvagn 122 ger tyngd och kraft i de mekaniserade bataljonerna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Överste Michael Claesson är övningsledare för systemträningsövningen och slutövningen Joint Challenge.
Överste Michael Claesson är övningsledare för systemträningsövningen och slutövningen Joint Challenge. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
När byggnader ska genomsökas efter ammunition och minor är det ingenjörsoldater från Ing 2 och I 19 som gör jobbet, här genomsöks en byggnad med hjälp av hund. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Stridsvagn 122 ger tyngd och kraft i de mekaniserade bataljonerna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Överste Michael Claesson är övningsledare för systemträningsövningen och slutövningen Joint Challenge. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten

Under systemträningsövningen har man fokuserat på att öva fyra huvudmoment som förbanden har fått göra flera gånger. Momenten är utbildning med skarp ammunition, stabiliserande metoder, strid i bebyggelse samt anfall med försvar och fördröjningsstrid.

Skarpt för alla

När det gäller skarpskjutningar genomfördes momentet i två steg. Först förberedelser och tilltransport och därefter själva insatsen. För Södra skånska regementets mekaniserade bataljon och insatsbataljonen i Nordic Battlegroup, NBG, genomfördes insatsen som en sammanhållen bataljonsoperation på två ställen, övningsfälten Ravlunda och Rinkaby. På Ravlunda understöddes insatsen av flyg och i Rinkaby genomfördes skarpskjutningar med så kallade funktionskompanier. Det är kompanier med särskilda kunskaper inom exempelvis artilleri, skydd mot bland annat kemiska och biologiska stridsmedel eller som kan göra markarbeten och bygga broar.

Spärra och sök

Momentet stabiliserande metoder var en övning där bataljonen under ett anfall skulle spärra av ett område med yttre och en inre ring så ingen kunde komma vare sig in eller ut. Målet var att komma åt ett objekt, exempelvis en byggnad med ett illegalt ammunitionslager. Bataljonen som genomförde operationen understöddes av militärpolis samt inte minst ingenjörer för att kunna röja eventuella mineringar och säkra byggnaden.

Strid i bebyggelse har bataljonerna övat både på Revinge garnisons kasern- och garageområden, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps övningsområde strax intill samt inne i Ystad. Träningen omfattade anfall, försvar och fördröjningsstrid.

På Revinge övningsfält övade bataljonerna strid med samma innehåll, det vill säga anfall, försvar och fördröjningsstrid. Skillnaden var att här övade man i terrängen.

Håller övningen igång

Under systemträningsövningen har även de funktioner som ska stödja bataljonerna övat. Bataljonerna kan inte sköta sin uppgift utan stöd från till exempel tungtransportkompaniet, ingenjörkompaniet, de måste ha förnödenheter och ammunition och de måste ha underrättelser om var fienden är och vad de gör.

Omkring 4500 personer deltog i övningen, som även är en del i Nordic Battlegroups övningsserie.
– Det gläder mig mycket att de olika delarna i NBG i år finns med i hela övningsserien. Det visar vad som krävs för att förbereda stridsgruppen så bra som möjligt för årsskiftet då de ställs i beredskap, avslutar Michael Claesson.