Utrikesministern i Afghanistan

Utrikesminister Carl Bildt besökte i början av veckan den svensk-finska campen i Mazar-e-Sharif. I fokus för besöket stod bland annat information om hur vi stödjer de afghanska säkerhetsstyrkorna. Handledning av afghanerna, så de på sikt själva kan svara för landets säkerhet, var något som utrikesministern såg som en allt viktigare del i vår insats.

Utrikesminister Carl Bildt hälsas välkommen till Camp Northern Lights av överste Christer Tistam. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Utrikesminister Carl Bildt samtalar med chefen för FS 18 och hans svenska rådgivare inom politik och utveckling.
Utrikesminister Carl Bildt samtalar med chefen för FS 18 och hans svenska rådgivare inom politik och utveckling. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Utrikesminister Carl Bildt och chefen för det svensk-finska PRT:t överste Christer Tistam.
Utrikesminister Carl Bildt och chefen för det svensk-finska PRT:t överste Christer Tistam. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Utrikesministern får information om hur vi hjälper de afghanska säkerhetsstyrkorna att utveckla sin förmåga att själva svara för landets säkerhet.
Utrikesministern får information om hur vi hjälper de afghanska säkerhetsstyrkorna att utveckla sin förmåga att själva svara för landets säkerhet. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Utrikesminister Carl Bildt samtalar med chefen för FS 18 och hans svenska rådgivare inom politik och utveckling. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Utrikesminister Carl Bildt och chefen för det svensk-finska PRT:t överste Christer Tistam. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Utrikesministern får information om hur vi hjälper de afghanska säkerhetsstyrkorna att utveckla sin förmåga att själva svara för landets säkerhet. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten

– Jag ser tydliga förändringar i hur ni arbetar, ni befinner er mer ute i det afghanska samhället och gör operationer tillsammans med de afghanska säkerhetsstyrkorna och hjälper dem att utveckla sin förmåga, det är positivt, säger Carl Bildt.

Utveckling i regionen

För utrikesministern var detta det femte besöket i Afghanistan och andra i Mazar-e-Sharif. Det som mötte honom var en region där den ekonomiska utvecklingen stimuleras av bland annat ett stort järnvägsprojekt. Järnvägen kommer att sträcka sig från gränsen mot Uzbekistan till Mazar-e-Sharif.
– Det ser bättre ut när det gäller utveckling än vid mitt tidigare besök, det var även något provinsguvernören höll med om när jag träffade honom säger Carl Bildt.

Civila rådgivare

På det svensk-finska PRT:t i Mazar-e-Sharif (Provincial Reconstruction Team) finns idag rådgivare både när det gäller politik och utvecklingsinsatser. Det civila inslaget kommer i framtiden att öka.
– Idag är PRT:t huvudsakligen militärt men de närmsta månaderna kommer vi att förstärka den civila funktionen här i Mazar-e-Sharif, säger Carl Bildt.

Vid sitt besök träffade även utrikesministern företrädare för en rättshjälpsorganisation som arbetar med att förbättra respekten för medborgerliga fri- och rättigheter.