Underrättelseförbanden först på plats

Underrättelsetjänsten är en mycket viktig funktion när det gäller att skapa förutsättningar för våra förband att lösa sina uppgifter. Under den första dagen på slutövningen var därför underrättelseförbanden i fokus.

De värnpliktiga fallskärmsjägarna fick göra sitt första hopp i övningen i Karlsborg och sedan ta sig till övningsområdet med buss. Detta på grund av molnet med vulkanaska. Bilden är från ett tidigare tillfälle. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten

För att kunna sätta in förbanden på rätt plats, i rätt tid, behövs så mycket information som möjligt om hur det ser ut på den plats man ska verka. Det krävs även en bedömning om hur det kan komma att se ut framöver. Underrättelseförbanden är därför en mycket viktig del när det gäller att utnyttja våra förband på bästa sätt. Under måndagen nästlade underrättelsesoldaterna in, det vill säga tog sig dolt in, i de kommande övningsområdena i Skåne till fots, med fordon och med fallskärm.

Underrättelsebataljonens soldater är specialiserade på att spana och lämna underrättelser till fots och i fordon i små grupper under lång tid. Spetsen av dessa soldater är fallskärmsjägarna som utöver allt annat har förmågan att kunna luftlandsättas med fallskärm på oväntade platser, vilket kan skapa fördelar för våra förband.

Askmolnsproblem

På övningens första dag la dock det isländska askmolnet hinder i vägen för en realistisk luftlandsättning i övningsområdet. De värnpliktiga fallskärmsjägarna från Livregementets husarer, K 3, i Karlsborg fick i stället göra ett av sina sista hopp under värnplikten norr om Karlsborg. Askmolnets norra gräns gick i höjd med Jönköping och omöjliggjorde flygning i Skåne. Efter fällningen transporterades de tillsammans med övriga underrättelsesoldater till övningsområdet och nästlade in till fots.

Ögon i luften

Utöver underrättelsesoldaterna disponerar Underrättelsebataljonen obemannade flygfarkoster, så kallade UAV:er, som kan ge våra styrkor information från ett annat perspektiv, nämligen uppifrån. Med hjälp av värmekameror inhämtar de livsviktig information.

Under övningen disponeras en så kallad ”pod” som innehåller samma kameror som finns i den riktiga obemannade farkosten men som i stället hänger under ett vanligt bemannat sportflygplan. Detta möjliggör att man kan flyga över alla områden, även där annan flygtrafik pågår. Därmed kan förbanden få underrättelser på samma sätt som de skulle fått i ett riktigt konfliktområde någonstans i världen.

I Afghanistan till exempel, disponerar de svenska trupperna en mindre UAV, Falken, som på ett bra sätt förbättrat omvärldsuppfattningen och har höjt skyddsnivån för våra trupper på plats. För några veckor sedan beslutade dessutom den svenska regeringen att anskaffa en ny taktisk UAV som ytterligare kommer att öka svenskarnas förmåga.

Underrättelseförbandens devis är ”se men inte synas”. Vad de ser och rapporterar kan däremot innebära skillnaden mellan liv och död.