Under granskande ögon

Under en dryg vecka har besättningarna på de två Visbykorvetterna pressats av brittiska Sea-riders som övervakar allt besättningen gör, och ger feedback i både stora och små frågor. Sea-riders är den sjögående delen av FOST:s personal och alla har stor erfarenhet inom sina respektive områden.

I dimman kan hot mot fartygen dyka upp snabbt, för närstrid finns lätta och tunga kulsprutor. Foto: Försvarsmakten/HMS Härnösand
En besättningsmedlem har fått en skada och fartygets sjukvårdare tvingas rycka ut, allt under granskande ögon.
En besättningsmedlem har fått en skada och fartygets sjukvårdare tvingas rycka ut, allt under granskande ögon. Foto: Försvarsmakten/HMS Härnösand
Branden är lös i fartyget och första rökdykargruppen gör sig klar.
Branden är lös i fartyget och första rökdykargruppen gör sig klar. Foto: Försvarsmakten/HMS Härnösand
En besättningsmedlem har fått en skada och fartygets sjukvårdare tvingas rycka ut, allt under granskande ögon. Foto: Försvarsmakten/HMS Härnösand
Branden är lös i fartyget och första rökdykargruppen gör sig klar. Foto: Försvarsmakten/HMS Härnösand

Ett ytstridsfartygs förmågor brukar delas upp i tre delar; luftförsvar mot hot i luften, ytstrid mot andra fartyg, samt ubåtsjakt. Om man kombinerar dessa samtidiga hot tvingas fartygledningen, under tidspress, att prioritera eftersom resurserna ombord inte räcker till.
- Stressen blandat med skyddstjänst har varit både lärorikt och mycket utvecklande, säger vicekorpral David Markskog på HMS Härnösand.

Extra tufft varje torsdag

”Weekly war” är en stående punkt på torsdagar för fartyg på FOST, här prövas besättningarna i strid med samtidiga attacker eller hot mot fartyget. Samtidigt som fartyget löser striden tillsammans med andra fartyg drabbas man av ett antal bränder, vatteninträngningar eller andra tekniska problem. Under denna veckas krig bevakades HMS Härnösands besättning av 23 stycken Sea-riders och styrkan bestod av 12 fartyg. Efter övningen genomförs en utvärdering på styrkor och svagheter, som helst ska åtgärdas till nästa losskastning.
- Det är värdefullt att bli minutiöst granskad i sin yrkesroll under en så
avancerad övning som denna, menar Thomas Zimmermann som är ytstridsofficer.

Mot slutet av veckan lämnar korvetterna Storbritannien och FOST för några dagars välförtjänt ledighet. Ännu ett steg mot att göra fartygen klara för olika typer av insatser, antingen i närområdet eller längre bort, är taget.