Trängregementet övar inför NBG

Trängregementets logistikbataljon, som under 2011 ska ingå i Nordic Battlegroup, NBG, har genomfört den första övningen, Systemträningsövingen, i sommarens övningsserie.

Att hantera gods med terränggående gaffeltruck är en av logistikbataljonens många förmågor. Foto: Carl Edelhjelm/NBG/Försvarsmakten
Mekanikern, Kenny Nilsson, i verkstadstältet berättar om sitt arbete för Force Commander, brigadgeneral Stefan Andersson.
Mekanikern, Kenny Nilsson, i verkstadstältet berättar om sitt arbete för Force Commander, brigadgeneral Stefan Andersson. Foto: Carl Edelhjelm/NBG/Försvarsmakten
Transportplutonen säkerställer att leveranserna kommer fram oavsett väder och vind.
Transportplutonen säkerställer att leveranserna kommer fram oavsett väder och vind. Foto: Carl Edelhjelm/NBG/Försvarsmakten
Mekanikern, Kenny Nilsson, i verkstadstältet berättar om sitt arbete för Force Commander, brigadgeneral Stefan Andersson. Foto: Carl Edelhjelm/NBG/Försvarsmakten
Transportplutonen säkerställer att leveranserna kommer fram oavsett väder och vind. Foto: Carl Edelhjelm/NBG/Försvarsmakten

Bataljonen arbetade vid flygplatsen i Ljungbyhed där man upprättat en logistikbas för att förse övningens 4500 soldater med alla de förnödenheter som behövs för att kunna genomföra en insats.

Efter lärdomar från förra NBG-08 har arbetssättet i bataljonen utvecklats bland annat genom ökad samverkan med flygvapnet. Under övningen genomförde exempelvis flygvapnets EAW, Expeditionary Air Wing, en taktisk fällning av materiel som omhändertogs på marken av logistikbataljonen för vidare hantering och distribution.

Logistikbasen fick även besök av NBG Force Commander, brigadgeneralen Stefan Andersson, som bland annat gjorde ett spontant studiebesök i reparationsplutonens verkstad.
– På den här lastbilen håller vi på att byta grenrör och topplock berättade värnpliktige mekanikern, Kenny Nilsson, för generalen.

I januari 2011 ska Logistikbataljonen lösa sin uppgift, att stå i beredskap som en resurs för EU’s krishanteringsförmåga. Till dess återstår många fler övningar för bataljonens officerare och soldater.