Tillbud under övningskjutning vid Marinbasen

Spårljusammunition hamnade av okänd anledning bland soldater som befann sig i väntläge inför en skjutövning. Ammunitionen kom ifrån ett intilliggande område där ett annat förband genomförde skarpskjutning.

Inga personskador inträffade. Samtliga skjutningar avbröts och en undersökning om orsaken till händelsen påbörjades omedelbart.

- Vi ser mycket allvarligt på det inträffade, säger Mats P Åkesson, informationschef vid Marinbasen.