Taktisk övning i norr

Under två veckor i april baserade sex JAS 39 Gripen på Vidselbasen i Norrbotten för övningen TTP Exercise 2010. Övningen var en samövning mellan enheter från de svenska flygflottiljerna, F 17, F 21, F 7 samt den taktiska utprovningsfunktionen för JAS 39, TU JAS 39, från Luftstridsskolan. Dessutom deltog delar av det norska flygvapnet.

Två JAS Gripen C/D på väg mot nya uppdrag. Foto: Försvarsmakten/Luftstridsskolan
Underhåll av JAS Gripen inför nästa uppdrag
Underhåll av JAS Gripen inför nästa uppdrag Foto: Försvarsmakten/Luftstridsskolan
Underhåll av JAS Gripen inför nästa uppdrag Foto: Försvarsmakten/Luftstridsskolan

Målet med övningen var att samöva insatsdivisionerna och att utvärdera redan befintlig och nyutvecklad taktik i en komplex miljö med flera olika deltagare. Tanken är att de samlade erfarenheterna ska ligga till grund för uppdatering av insatsdivisionernas taktiska reglemente som heter Gripen TTP, Techniques, Tactics and Procedures. Det taktiska reglementet styr hur flygdivisionerna ska utföra sina uppdrag.

Stridsledning och tankning i luften

TU JAS 39 har ansvaret för att ta fram och uppdatera Gripen TTP, som även fått ge namn till övningen. Svenska deltagare var främst JAS 39-förband. En stor nyhet i övningen var att både stridsledningsflygplanet, ASC 890, och lufttankningsflygplanet, Tp 84 T, för första gången deltog i en svensk flygvapenövning.

TU JAS 39 hade under övningen även möjlighet att utvärdera den nya versionen av JAS 39, den som benämns C/D och även kallas edition 19. Editon 19 infördes nyligen på insatsdivisionerna.

Skarpskjutning

Under övningen fick även nyblivna så kallade mission commanders möjlighet träna att på planering och genomförande av uppdrag. Uppdragen, som kallas Combined Air Operations, omfattade upp till 20 flygplan som bland annat sköt skarpt och fällde laserstyrda bomber.
– Det var en mycket lärorik övning och vi har samlat på oss flera nyttiga erfarenheter. Vi har bland annat för första gången i flygvapnets regi genomfört ett sju timmar långt uppdrag med hjälp av eget svenskt tankerflygplan, berättar divisionschefen Pierre Ziherl.

Övningen TTP Exercise genomfördes för första gången i sin nuvarande utformning 2008, under ledning av F 17, som träning inför övningen Red Flag i USA. Dessförinnan hade liknande samövningar mellan TU JAS 39, F 17 och F 21 genomförts, vilket sedermera utvecklades till en mer omfattande flygövning. Dock kvarstår dess primära fokus, vilket ligger på flygtidsproduktion och taktisk flygning i komplexa scenarion.

Den största anledningen till att övningen genomförs i Norrland är det väl lämpade flygövningsområdet och de avtal som finns mellan Sverige, Norge och Finland om samövning över gränserna.