Sverige lufttankar med egen tanker

För första gången har Försvarsmakten genomfört lufttankning med operativa JAS 39 förband. Under en svensk/norsk övningsvecka i Norrland vecka 17, levererades ungefär 42 kubikmeter bränsle till svenska JAS 39 Gripen, från den Tp84 som nu utgör Sveriges första och enda operativa tanker.

Sverige kan för första gången genomföra lufttankning med egen tanker. Foto: Försvarsmakten/TSFE
Koncentration och precision krävs i samband med tankerkontakten.
Koncentration och precision krävs i samband med tankerkontakten. Foto: Försvarsmakten/TSFE
Koncentration och precision krävs i samband med tankerkontakten. Foto: Försvarsmakten/TSFE

Omfattande flygprov och högar av papper har producerats för att få till stånd detta. Lufttankningsförmågan är nu till slut tillförd flygvapnet och klar att använda med svenska flygplan. De norska flygplanen som deltog i övningen lufttankade alltså inte. Arbetet fortsätter med att kunna tanka andra länders flygplan.

Förutom lufttankning kan flygplanet användas parallellt till transporter av gods och personal, precis som en vanlig Tp84. Detta eftersom det inte är monterat några extra kroppstankar inuti flygplanet, utan det bränsle som överförs i samband med lufttankning tas ur de egna tankarna. Detta utnyttjades i samband övningen, då flygplanet inledningsvis transporterade personal från F17 i Ronneby till övningsområdet i Norrland.

Gripenplan från både F17 Ronneby och F7 Såtenäs deltog, och som en del i övningen genomfördes lufttankning både under sista uppdraget och som avslutning för att kunna flyga tillbaka den långa vägen till F17.

Idén om lufttankning har funnits i många år. Redan från början ville man utveckla denna nya förmåga för Gripen, och därför togs beslut om modifiering av en Tp84 till en så kallad demonstrator. Det har dock runnit mycket bränsle genom slangarna sedan detta projekt startade och behovet av en eller flera egna tankers har blivit allt tydligare. Inte minst sett till den militärstrategiska omvärldsbild som ständigt ändras. Ett av de starkaste motiven är att Gripen-piloterna måste kunna öva lufttankning för att behålla sina kunskaper. Ett annat är de mycket höga kostnader som det innebär att hyra tanker från andra länder. Tankerkapacitet är dessutom över lag en bristvara i världen.