Svenska soldater ökar tryggheten vid Gracanica kloster

En av de fasta uppgifter det svenska förbandet har i Kosovo är att bevaka och patrullera vid klostret i Gracanica. Sverige har haft uppgiften i många år och soldaterna får beröm för sitt arbete.− Soldaterna är alltid väldigt hjärtliga och sköter sin uppgift väl, säger tillförordnade biskopen Atanasije.

Klostret i Gracanica har så kallad PrDSS–status (Property with Designated Special Status), vilket innebär att bedömning gjorts att det behövs en högre säkerhet där. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Svenska soldater bevakar klostret dygnet runt.
Svenska soldater bevakar klostret dygnet runt. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
I ett möte med den svenska förbandschefen Lena Persson Herlitz uttryckte den tillförordnade biskopen Atanasije sin uppskattning för de svenska soldaterna och deras arbete.
I ett möte med den svenska förbandschefen Lena Persson Herlitz uttryckte den tillförordnade biskopen Atanasije sin uppskattning för de svenska soldaterna och deras arbete. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Klostrets kyrka byggdes 1321.
Klostrets kyrka byggdes 1321. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Svenska soldater bevakar klostret dygnet runt. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
I ett möte med den svenska förbandschefen Lena Persson Herlitz uttryckte den tillförordnade biskopen Atanasije sin uppskattning för de svenska soldaterna och deras arbete. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Klostrets kyrka byggdes 1321. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten

Kosovo Force (KFOR) har i uppgift att skydda så kallade Property with Designated Special Status (PrDSS) där det av olika anledningar behövs en högre säkerhet för att minska risken för till exempel attacker eller vandalisering. Klostret i Gracanica är en sådan byggnad och det är Sveriges uppdrag att bevaka och patrullera runt klostret. Soldater finns på plats dygnet runt.

Klostret i Gracanica byggdes 1321 och utgör biskopssäte för Raska-Prizren. Efter konflikten i Kosovo 1999 flyttade biskopen sitt officiella biskopssäte till Gracanica och sedan dess har klostret varit det viktigaste spirituella centret för den serbiska befolkningen i området.

I ett möte med den svenska förbandschefen Lena Persson Herlitz uttryckte den tillförordnade biskopen Atanasije sin uppskattning för de svenska soldaterna och deras arbete.
− Soldaterna är väldigt trevliga och gör ett mycket bra jobb.

Allteftersom Kosovos säkerhetsstrukturer byggs upp och utvecklas kommer dessa att ta över ansvaret för bevakning av objekt med särskild skyddsstatus. I mars tog Kosovos polis över bevakningen av det första objektet, monumentet i Gazimestan, vilket restes till minne av slaget i Kosovo Polje (Trastfälten) 1389. Övertagandet har gått bra och KFOR avvaktar beslut innan säkerhetsansvaret för fler historiska byggnader, bland annat klostret i Gracanica, överlämnas till Kosovo. Då säkerhetssituationen stadigt förbättrats minskar behovet av internationell militär bevakning. Den lyckade långvariga militära insatsen ändrar framöver riktning och kommer att fokuseras mer mot samverkan och rådgivning i syfte att bygga upp den kosovariska administrationen.