Svensk C-130 åter på plats i Afghanistan

Nu är SAE02 (Swedish Air Element) på plats i Afghanistan. Från den tyska flygbasen Marmal skall förbandet stödja ISAF med taktiska flygtransporter fram till mitten av september. Under perioden räknar man med ungefär 80 flygtimmar i månaden.

Huvuduppgiften är densamma som förra året, transportera gods och passagerare för ISAF:s räkning. Foto: Försvarsmakten/TSFE
Förbandet planerar att genomföra 80 flygtimmar i månaden.
Förbandet planerar att genomföra 80 flygtimmar i månaden. Foto: Försvarsmakten/TSFE
Förbandet planerar att genomföra 80 flygtimmar i månaden. Foto: Försvarsmakten/TSFE

Camp Marmal ligger strax öster om Masar-e-Sharif, där Sverige har ansvaret för ett så kallat Provincial Reconstruction Team (PRT) från Camp Northern Lights. Uppgiften är i stort sett densamma som under förra året. Då genomfördes 315 flyguppdrag med totalt 992 000 kilo gods och 4914 personer. Styrkan består i dagsläget av 23 personer och en flygmaskin.

Förberedelserna gick in i ett intensivt slutskede i och med att den så kallade deployeringsstyrkan anlände den 22 april med stabspersonal, sambandspersonal och personal ur FMLOG (Försvarsmaktens Logistik), samtliga från Såtenäs. Deployeringsstyrkans uppgift är att förbereda arbetsplatsen innan huvudstyrkan anländer. Bland annat skall data- och kommunikationsnätet fungera, det skall finnas el och de administrativa kanalerna skall vara igång. I tät följd har därefter övrig personal och materiel anlänt till det som benämns Camp Gustaf, efter F7:s divisionsbeteckning.
 
-Vi ser med tillförsikt an emot att få påbörja flygningarna. Vi har mycket goda möjligheter att verka ifrån basen och känner oss väl omhändertagna, ja till och med efterlängtade, då C-130 har bättre prestanda än den tyska C-160 Transall som "bara" har två motorer och därför begränsas vid flygning över de afghanska bergen vid höga temperaturer, säger Johan Edlund, chef för SAE02.