Stor militär övning i Stockholm 29 maj

Lördagen 29/5 genomför Hemvärnet - nationella skyddsstyrkorna Rikshemvärnschefens insatsövning i centrala Stockholm. Syftet med övningen är att visa upp det nya Hemvärnet samt att miljöträna insatsplutoner från olika delar av landet i stadsmiljö. Under övningen bjuder Hemvärnet in allmänheten till Kungsträdgården för förevisning och underhållning.

Hemvärnet – nationella skyddsstyrkorna består idag av cirka 30 000 frivilliga män och kvinnor som är beredda att ge stöd till samhället vid svåra påfrestningar som krig och naturkatastrofer. Foto: Combat Camera/Försvarsmakten

I övningen deltar sammanlagt cirka 500 personer bestående av soldater, officerare, övningsledning och figuranter. Soldaterna kommer att röra sig i centrala Stockholm och bevaka viktiga skyddsobjekt (riksdag, regeringskvarter och det kungliga slottet). Vid krig eller kris ska Försvarsmakten skydda landets ledning och viktiga samhällsfunktioner så att medborgarna kan känna sig trygga. Under övningen 29/5 tränar tillfälligt sammansatta enheter ur Hemvärnet på att lösa uppgifter i huvudstaden.

Övningen övervakas av övningsledare som bär blågula armbindlar. Övningen leds av en bataljonsstab som under lördagen kommer att vara upprättad i Kungsträdgården. Allmänheten ges möjlighet att besöka staben för att se hur övningen leds. I Kungsträdgården kommer det att vara musikaliska framträdanden och militära förevisningar som bland annat innefattar sjukvård, skyddsvaktstjänst och förevisning med hund. Allmänheten är välkommen till kungliga slottet där det genomförs högvaktsavlösning med ceremoni klockan 12.15. Hemvärnet finns även på Centralen hela veckan för att informera om sin verksamhet.

Övningsmomentet som genomförs i centrala Stockholm är en del av ett större scenario som pågår samma vecka. Ingen skottlossning kommer att förekomma och polisen är informerad om övningen. När militära enheter passerar över gator och vägar kan trafiken påverkas kortare perioder.

Övningsmomentet i Stockholm påbörjas vid Armémuseum klockan 08.00. Därefter rör sig soldater och officerare mot Kungsträdgården och vidare mot riksdag och regering. Vissa enheter kommer att ansluta till övningen från sjösidan. Klockan 10.00 beräknas bataljonsstaben vara upprättad i Kungsträdgården och samtidigt spelar en av hemvärnets musikkårer. Dagen fortsätter med uppträdanden och förevisningar i Kungsträdgården och klockan 17.00 lämnar Hemvärnet centrala Stockholm.

Tider och platser för allmänheten

  • 10.00 Hemvärnsmusikkår spelar i Kungsträdgården. 
  • 13.00 Uppvisning av skyddsvaktsmoment i Kungsträdgården samt uppvisning av hund, motorcykel, sjukvård och bevakning.
  • 11.00 Förevisning av skyddsvaktsmoment i Kungsträdgården.
  • 12.00 Hemvärnsmusikkår spelar i Kungsträdgården.  
  • 12.15 Högvaktsavlösning med ceremoni på kungliga slottet. 
  • 12.45-14.00 (cirka) Spelning i Gamla stan och på Stockholms slott av hemvärnsmusikkårer. 
  • 14.00 Fältartister spelar i Kungsträdgården.
  • 15.00 Uppvisning av skyddsvaktsmoment i Kungsträdgården samt uppvisning av hund, motorcykel, sjukvård och bevakning.
  • 16.00 Hemvärnsmusikkår spelar i Kungsträdgården.