Soldat och maskinförare

Det finns inget bättre sätt att göra lumpen än att vara maskinförare. Det tycker i alla fall Niklas Olsson och John Alexandersson, båda från Örebrotrakten som nu gör sin värnplikt i Boden respektive i Eksjö. Under systemträningsövningen ingår de i samma maskinpluton.

Maskiner ur ingenjörbataljonen i arbete på Ravlunda skjutfält. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Niklas Olsson, maskingruppchef på ingenjörkompaniet i Boden.
Niklas Olsson, maskingruppchef på ingenjörkompaniet i Boden. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
John Alexandersson, maskinsoldat från Småland.
John Alexandersson, maskinsoldat från Småland. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Det krävs samarbete och precision när maskinerna hanteras.
Det krävs samarbete och precision när maskinerna hanteras. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Niklas Olsson, maskingruppchef på ingenjörkompaniet i Boden. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
John Alexandersson, maskinsoldat från Småland. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Det krävs samarbete och precision när maskinerna hanteras. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2

De tjugotalet maskinförarna på den tillfälligt sammansatta plutonen har haft varierande färdigheter med sig till sin militära utbildning. Alla har dock ett gemensamt, de älskar att köra sina maskiner och lastbilar.

Niklas Olsson, 20 år, gör sin värnplikt som maskingruppchef på ingenjörkompaniet i Boden. Han har gått maskinutbildning på gymnasiet och hade körkort för tung lastbil och maskinförarbevis redan innan han ryckte in. Under sin värnplikt har han utökat sin behörighet på körkortet så att han även får köra tung lastbil med släp.
– Mitt bästa maskinminne från lumpen är när vi byggde en stor plan på skjutfältet under två veckor. Den ska användas för att bygga Camp på, säger Niklas.

John Alexandersson, 21 år, är maskinförare på ett av ingenjörkompanierna i Eksjö. John hade endast B-körkort när han ryckte in men har under värnplikten fått körkort för tung lastbil och kan stoltsera med en nästan fylld förarbok för maskinerna.
– Jag har praktiserat på en maskinfirma före lumpen och är maskinintresserad, sen har jag fått resten på Ing 2, säger John. Hans bästa maskinminne i lumpen är när hans pluton från Eksjö var och hjälpte Banverket att röja snö på bangården i Hallsberg i vintras.
– Det var jättekul, man hade ett beting och fick jobba fritt.

Under systemträningsövningen ingår Niklas och John i en maskinpluton med soldater från både Boden och Eksjö. Plutonen jobbar bland annat med att förbättra stridsfordonsstråk och vägar på Ravlunda skjutfält. Plutonen har också uppgifter att stödja de anfallande förbanden vid strid i bebyggelse, då används maskinerna till röjningsarbete.