Snabb och säker transport av skadade

Under stridsövningen på Rinkaby övningsfält utanför Åhus får Nordic Battlegroup hjälp att evakuera skadade med helikopter. Det är stridsgruppens egen helikopterenhet som tränar tillsammans med markförbanden. Evakuering av skadade och undsättning av exempelvis isolerad personal är två viktiga uppgifter för helikopterenheten.

En helikopterrote som är redo för casevac är på väg att landa. Foto: Peter Gustafsson
Besättningen får nytt uppdrag.
Besättningen får nytt uppdrag. Foto: Peter Gustafsson
Besättningen får nytt uppdrag. Foto: Peter Gustafsson

De helikoptrar som används är av typen helikopter 15 som är Försvarsmaktens lätta helikoptersystem. Det har flera skarpa uppdragsprofiler för både nationella och internationella insatser. Under övningen Joint Challenge övar man framför allt det som kallas casevac, det vill säga evakuering av skadade soldater från stridsfältet.

Helikopterenheten finns på en plats en bit utanför den direkta stridszonen. Enheten väntar på uppdrag att understödja markstriden med sjuktransport vid behov. Helikoptrarna flyger parvis i en så kallad rote, en helikopter skyddar den andra som genomför själva transporten. Det är ett säkert och snabbt system för att föra skadade från striden till kvalificerad vård.

Upphämtningsplatsen måste vara säker och fri från fientlig påverkan innan casevac sätts in och verksamheten samordnas av en samverkansofficer. Förbandet på marken leder ner helikoptrarna till rätt plats att landa med hjälp av tecken.

– Upphämtningen på stridsfältet är det moment som kräver mest precision och det är främst det vi övar den här övningen, säger Magnus Fransson, chef för helikopterenheten.