Slutprov för soldaterna

– Det är roligt att öva som en del i en stor bataljon, säger Eivor Risberg, värnpliktig på Luftstridsskolan. Vi får vara en del i något större och samarbeta med folk från andra förband.

Soldaterna från LSS är under övningen uppdelade i två skyttekompanier. De växlar mellan att öva tillsammans med bataljonerna och att agera motståndare. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
Eivor Risberg tycker att det har varit roligt att öva tillsammans med andra förband.
Eivor Risberg tycker att det har varit roligt att öva tillsammans med andra förband. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
Bakgrundsbild banner
– Jag funderade på utlandstjänst förut, men har ändrat mig för mammas skull, säger Erdem Erdal. Och jag förstår henne, jag skulle aldrig kunna skicka ut mitt eget barn
– Jag funderade på utlandstjänst förut, men har ändrat mig för mammas skull, säger Erdem Erdal. Och jag förstår henne, jag skulle aldrig kunna skicka ut mitt eget barn Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
Eivor Risberg tycker att det har varit roligt att öva tillsammans med andra förband. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
– Jag funderade på utlandstjänst förut, men har ändrat mig för mammas skull, säger Erdem Erdal. Och jag förstår henne, jag skulle aldrig kunna skicka ut mitt eget barn Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten

Eivor och hennes kamrater från Luftstridsskolans tredje kompani är på slutövning. De deltar i Försvarsmaktens stora övning Joint Challenge i Skåne. Kompaniet med sina 220 värnpliktiga är under övningen uppdelat i två mindre kompanier. Det som Eivor tillhör ingår i det som ska bli Nordic Battlegroups insatsbataljon.

Det är under slutövningen som soldaternas kunskaper ska sättas på prov. Nu ser man om målen för året är uppnådda. Under sin elva månader långa värnplikt har soldaterna utbildats inom det som kallas lätt infanteri. Målsättningen är att de efter muck ska kunna söka internationell tjänst.

– Överlag har det gått väldigt bra, säger Peter Johnsson, som är ställföreträdande kompanichef. Att öva tillsammans med andra förband ger oss en bra måttstock, och vi håller hög kvalitet. Det är roligt, särskilt med tanke på att det här är första gången som Luftstridsskolan utbildat ett lätt infanterikompani.

Del i stor övning

Den här dagen har bataljonen till uppgift att ta kontroll över ett område på Revinge övningsfält där den fientliga styrkan finns. Luftstridsskolans skyttekompani står uppställda längs en grusväg och väntar på order att fortsätta framåt. Några av soldaterna passar på att borsta tänderna. Ett par soldater byter batteri på sin GPS.

– Vi måste ju veta var vi är, skrattar Alexander Dahlgren. Han tycker att det är intressant att delta i en stor övning och att se hur andra förband fungerar. Totalt deltar 4500 personer från i stort sett alla arméförband samt flera flygvapenförband i övningen.

Att Alexander och hans kollegor är historiska som de sista värnpliktiga efter att Riksdagen i onsdags fattade beslut om att värnplikten blir vilande är inget han funderat närmare på.
– Det berör inte mig personligen särskilt mycket, säger han. Men jag tycker att det är positivt att det kommer bli folk som verkligen vill som gör militär utbildning.

Den 23 juni är det dags för muck. Sen väntar framtiden.
– Jag har sökt till polishögskolan, säger Eivor Risberg. Men längre fram funderar jag på att söka utlandstjänst. Och så vill jag ju förstås hinna med att resa och se världen, avslutar hon med ett leende.