Patrullfälttävlan i Tartu

På inbjudan av den estniska kadettakademin for tre muntra kadetter med följeofficer till staden Tartu i mitten av april, för att där hålla Karlbergs fana högt i den internationella tävlingen ”Field Patrol Competition”.

De svenska kadetterna vid pistolskjutningen. Foto: Johan Julin, Försvarsmakten
Kadetterna Otto Lundman och Li Skaring på språng.
Kadetterna Otto Lundman och Li Skaring på språng. Foto: Anders Huss, Försvarsmakten
Kadetterna Otto Lundman och Li Skaring på språng. Foto: Anders Huss, Försvarsmakten

Efter diverse inställda flyg och en halsbrytande bussfärd från Tallins flygplats anlände vi, kadetterna Li Skaring, Otto Lundman och Anders Huss, under ledning av kapten Johan Julin och tillsammans med representanter från flera andra nationer, till ”The Military Academy of the Estonian National Defence College” i Tartu. Med sina drygt hundratusen invånare är staden Estlands näst största och dessutom landets akademiska högsäte.

På skolan blev vi mottagna av värdkadetten Jarkko Hartainen som under hela vistelsen agerade utmärkt guide och såg till att det hölls en god stämning bland de utländska deltagarna.

Den andra dagen var det dags för tävling. På en skjutbana någonstans i de estniska skogarna startade tävlingen som bestod i en ca 25 km lång orientering mellan stationer där olika uppgifter skulle lösas. Team Sweden var först ut (10 minuter separation hölls mellan lagen) och det inledande momentet var löpning varvat med skytte med kpist och pistol. Pumpande adrenalin och lite missar i skjutningen gjorde att vi inte var fullkomligt nöjda med resultatet men fortsatte i gott mod mot nästa station. Under språngmarschen dit handlade samtalet om skavsår, som vissa av oss klargjorde att de aldrig drabbas av, vilket bara någon timme senare bittert fick ätas upp av densamme och läggas till kategorin ”Lessons learned”. 

Station nummer två gick ut på igenkänning av vapensystem, och då främst av ryska stridsvagnar och diverse andra märkliga fordon. Resultatet kan sammanfattas med att vi identifierade ett visst utbildningsbehov. Vi fick tre rätt, varav ett för ”bilen Ladan” och ett för ”Mr Burns”. Efter dessa inledande, mindre, motgångar gick prestationerna bara uppåt. Det lyftes kettelbells, knuffades bilar, spelades paintball, gjordes upp eld, lades pussel och orienterades som aldrig förr av det svenska laget. Knappt sex timmar efter startskottet gick vi som första lag in i mål. Ett av de estniska lagen hade förvisso varit oss hack i häl vid några tillfällen men tack vare en ofattbar undanmanöver, Ottos träffsäkra orientering och ett starkt avslut lyckades vi skaka dem av oss.

På lördagsförmiddagen genomfördes resultatdelgivning och prisceremoni. Team Sweden erhöll diplom för sin starka femteplats, av totalt femton, och var med denna bäst av samtliga utländska lag.

Vi anser att hela besöket var mycket framgångsrik och riktar ett stort tack till Tartus militärakademi, Jarkko, den ständigt peppande kapten Julin och Militärhögskolan Karlbergs skolledning som gav oss möjlighet att deltaga i Field Patrol Competition 2010.