På flykt i Hörby

– Vi har drivits från våra hem, vi är hungriga, törstiga och förföljda! Hjälp oss! Högljudda och desperata flyktingar som samlats utanför kommunhuset i Hörby på morgonen gjorde att kommunens krisledningsgrupp snabbt fick sammankallas. Men det var lyckligtvis inga riktiga flyktingar, utan en övning i krisledning och samverkan.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Ahlkvist har lugnande besked till de upprörda flyktingar som tagit tillflykt till kommunhuset. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Stämningen utanför kommunhuset blev tidvis upphetsad vilket drog de kommunanställdas uppmärksamhet till sig.
Stämningen utanför kommunhuset blev tidvis upphetsad vilket drog de kommunanställdas uppmärksamhet till sig. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Samverkan mellan kommunledningen, chefen för snabbinsatsstyrkan ur den Försvaret och hjälporganisationerna.
Samverkan mellan kommunledningen, chefen för snabbinsatsstyrkan ur den Försvaret och hjälporganisationerna. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
På spaning efter milismän i Hörby .
På spaning efter milismän i Hörby . Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Stämningen utanför kommunhuset blev tidvis upphetsad vilket drog de kommunanställdas uppmärksamhet till sig. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Samverkan mellan kommunledningen, chefen för snabbinsatsstyrkan ur den Försvaret och hjälporganisationerna. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
På spaning efter milismän i Hörby . Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

En kriminell milisgrupps härjningar har drivit hundratals flyktingar från östkusten att ta sig längre inåt landet. Ett hundratal av dem sökte hjälp av Hörby kommun.
– Vi har drivits från våra hem av en milisgrupp och har varken ätit eller druckit på flera dagar, förklarade flyktingfiguranterna, till en av kommunens tjänstemän på väg till kontoret.

Situationen i de länder där internationella styrkor genomför insatser är ofta instabil. De militära styrkornas uppgift är att skapa förutsättningar för hjälporganisationer att kunna hjälpa civilbefolkningen. Genom att skapa stabilitet får lokala regeringar förutsättningar att kunna påbörja återuppbyggnaden av det civila samhället. Därför ingick civil-militär samverkan som moment den övning som Försvarsmakten nu genomför.

Krisledningsgruppen agerar snabbt

Efter att kommunens krisgrupp samlats och analyserat läget mötte kommunstyrelsens ordförande Lars Ahlkvist flyktingarna på trappan till kommunhuset med lugnande besked.
– Ni ska få den hjälp ni behöver, förklarade han. Både UNHCR och Röda korset är inkopplade. Ni kommer att transporteras till församlingshemmet där ni får bo. Jag lovar att ni kommer att få mat, vatten och den sjukvård ni behöver.

Beskedet möttes av jubel från de nödställda flyktingarna.
– Eftersom både kommunens krisgrupp och de värnpliktiga som spelade flyktingar levde sig in i sina roller på ett bra sätt blev det också en bra övning, tyckte Peter Ingvarsson som arbetar med civil-militär samverkan under JC 10. Kommunens krisgrupp kom också snabbt igång med sitt arbete och redde ut vilka resurser som fanns tillgängliga, berömde han.

Stridigheter i stan

Men ännu återstod ett hot - milisstyrkan som fick flyktingarna att lämna sina hem. Runt kommunhuset hade lappar med illa dolda hot, riktade mot både flyktingarna, kommunen och den internationella styrkan satts upp.

Hoten om sabotage om kommunen kontaktade den internationella styrkan bet inte. En militär snabbinsatsstyrka skickades omedelbart till platsen för att hantera hotet från milisen. Efter stridigheter i industriområdet lämnade milisen till slut Hörby.