Övningen avslutad

Under fyra veckor har 4 500 personer, från soldater till övningsledning, övat allt från att förse förband med mat till att strida. På onsdagen avblåstes den andra av två övningar och deltagarna började förbereda sig för transporten hem.

På onsdagen avslutades fyra veckors övning. Det var samtidigt sista slutövningen för värnpliktiga. I sommar börjar Försvarsmakten anställa gruppbefäl, soldater och sjömän. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
– Förbanden är bättre tränade att lösa sina uppgifter nu, säger övningsledare Michael Claesson.
– Förbanden är bättre tränade att lösa sina uppgifter nu, säger övningsledare Michael Claesson. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
– Det här är det häftigaste vi varit med om! Vi har eskorterat ekipage i över 200 mil runt hela Skåne under övningen. Uppgifterna var varierande och vi är supernöjda, kan inte tänka mig en bättre tjänst, säger Tommy Börjesson, militärpolis från Livgardet.
– Det här är det häftigaste vi varit med om! Vi har eskorterat ekipage i över 200 mil runt hela Skåne under övningen. Uppgifterna var varierande och vi är supernöjda, kan inte tänka mig en bättre tjänst, säger Tommy Börjesson, militärpolis från Livgardet. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
– Förbanden är bättre tränade att lösa sina uppgifter nu, säger övningsledare Michael Claesson. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
– Det här är det häftigaste vi varit med om! Vi har eskorterat ekipage i över 200 mil runt hela Skåne under övningen. Uppgifterna var varierande och vi är supernöjda, kan inte tänka mig en bättre tjänst, säger Tommy Börjesson, militärpolis från Livgardet. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten

Stridsvagnarna har slutat mullra och smattrandet från eldstrid i skogsdungarna har tystnat. I hamnarna i Ystad och Åhus pågår den vanliga verksamheten med att lasta och lossa. På Södra skånska regementet står mängder med fordon i väntan på hemtransport.

– Det har varit några mycket intensiva veckor, säger övningsledaren Michael Claesson. Det var första gången på länge som Försvarsmakten övade med den här komplexiteten.

Övningen var också historisk som den sista stora slutövningen med värnpliktiga soldater. I sommar övergår värnplikten till frivillighet och Försvarsmakten kommer att anställa soldater.

De flesta av arméns förband deltog i övningarna tillsammans med enheter från flygvapnet. Man har övat på moment längs hela konfliktskalan. Enheterna ska kunna allt från att samverka med civilbefolkningen till att planera och leda väpnad strid.

Momenten i övningen ska så långt som möjligt efterlikna den verklighet svenska förband kan hamna i när det är skarpt läge, vare sig det är hemma i Sverige eller vid internationella insatser. För att övningen skulle bli så realistisk som möjligt valde Försvarsmakten att förlägga vissa moment utanför militära övningsfält. Åhus och Ystad är exempel på städer där man övat.

– I en verklig situation är militära förband inte avgränsade från samhället i övrigt, berättar Michael Claesson. När det är på riktigt ska vi kunna lösa våra uppgifter mitt ibland folk, därför är det viktigt att kunna öva på det. Vi är tacksamma för det goda samarbete vi har haft med kommuner, markägare och andra i befolkningen, både vid planeringen och under den tid vi har övat.

Närmare fyra veckors övning är nu till ända. Allmänheten i södra Sverige kommer att märka många militära fordon på vägarna när hemtransporterna börjar under torsdagen.

– Som övningsledare kan jag aldrig vara helt nöjd förrän vi når vår nollvision när det gäller olyckor, säger Michael Claesson. Men ser jag till målsättningen för vad förbanden skulle uppnå har det gått bra. Förbanden är nu bättre tränade att lösa Försvarsmaktens uppgifter, avslutar han.