Övning ger färdighet – i militär ledning

Att samöva militär ledning är viktigt då Sverige ständigt har uppdrag i olika delar av världen tillsammans med andra nationer. Staber från över tjugo länder tränade tillsammans vid Försvarsmaktens ledningsträningscentrum under två veckor.– Nu ska vi dra lärdomar av det här, säger Mikael Frisell som är stabschef för Nordic Battlegroups högkvarter.

Ledning av militära operationer handlar om att fördela styrkorna på bästa sätt. Läget kan förändras snabbt och det gäller att hela tiden anpassa sig efter nya händelser. Foto: Sara Högström/Försvarsmakten
Nordic Battlegroups stabschef, Mikael Frisell, tar emot försvarsminister Sten Tolgfors.
Nordic Battlegroups stabschef, Mikael Frisell, tar emot försvarsminister Sten Tolgfors. Foto: Rickard Wissman/Försvarsmakten
Sverige samarbetar med många olika länder i insatser utomlands. Under övningen Combined Joint Staff Exercise var ett tjugotal nationer representerade i Enköping.
Sverige samarbetar med många olika länder i insatser utomlands. Under övningen Combined Joint Staff Exercise var ett tjugotal nationer representerade i Enköping. Foto: Sara Högström/Försvarsmakten
Högkvarteret för Nordic Battlegroup i ett av sina briefingutrymmen. Deras stabsplats består av tält, containrar och fordon som kan flygas iväg och sättas upp nästan vart som helst i världen.
Högkvarteret för Nordic Battlegroup i ett av sina briefingutrymmen. Deras stabsplats består av tält, containrar och fordon som kan flygas iväg och sättas upp nästan vart som helst i världen. Foto: Sara Högström/Försvarsmakten
Nordic Battlegroups stabschef, Mikael Frisell, tar emot försvarsminister Sten Tolgfors. Foto: Rickard Wissman/Försvarsmakten
Sverige samarbetar med många olika länder i insatser utomlands. Under övningen Combined Joint Staff Exercise var ett tjugotal nationer representerade i Enköping. Foto: Sara Högström/Försvarsmakten
Högkvarteret för Nordic Battlegroup i ett av sina briefingutrymmen. Deras stabsplats består av tält, containrar och fordon som kan flygas iväg och sättas upp nästan vart som helst i världen. Foto: Sara Högström/Försvarsmakten

För första gången övade högkvarteret för Nordic Battlegroup utanför sina vanliga kontorslokaler. Från stabsplatsen som består av tält, containrar och fordon ska insatsen kunna ledas om styrkan skickas iväg. Allt har satts upp och skötts av ett högkvarterskompani från Ledningsregementet.
– Det här var första gången som staben och kompaniet övade tillsammans och det har gått fantastiskt bra, säger Mikael Frisell, stabschef.

1 500 personer deltog i övningen med namnet Combined Joint Staff Exercise, CJSE, som bland annat besöktes av försvarsminister Sten Tolgfors.
– Jag uppfattade det som om ministern var mycket nöjd med vad han fick se, säger Mikael Frisell.

När övningen är över börjar utvärderingsarbetet. Det är viktigt att klarlägga vad vi behöver öva mer på i framtiden.
– Nu ska vi dra lärdomar av det här - både vad gäller stabens interna processer och hur samarbetet kan förbättras ytterligare. Jag ser redan nu fram mot nästa övning, säger Mikael Frisell.