Överlämning i Afghanistan

Klockan nio på morgonen tisdagen den 25 maj inleddes överlämningsceremonin mellan FS 18 och 19 i Mazar-e-Sharif. Drygt 30 minuter senare hade den nya svenska kontingenten tagit över ansvaret för det svensk-finländska förbandet i norra Afghanistan. Med överlämningen tog en väl förberedd enhet över stafettpinnen för genomförandet av ett mycket viktigt uppdrag.

Chefen för FS 19, överste Gustaf Fahl, tar emot fanan av den avgående chefen för FS 18. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Sverige bytte kontingent i Mazar-e-Sharif den 25 maj. Fanan fördes framför kontingenternas front.
Sverige bytte kontingent i Mazar-e-Sharif den 25 maj. Fanan fördes framför kontingenternas front. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Chefen för FS 19 talade om det kommande uppdraget med ett tydligt budskap: ”We are ready to take over!”
Chefen för FS 19 talade om det kommande uppdraget med ett tydligt budskap: ”We are ready to take over!” Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Sverige bytte kontingent i Mazar-e-Sharif den 25 maj. Fanan fördes framför kontingenternas front. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Chefen för FS 19 talade om det kommande uppdraget med ett tydligt budskap: ”We are ready to take over!” Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten

Flaggplanen på Camp Northern Lights var fylld av personal från många länder. Uppställda var den finländska kontingenten tillsammans med de båda svenska enheterna. Avlämning gjordes till chefen för Isafs norra kommando som höll ett kort tal till de församlade. I detta höll general Leidenberger bland annat fram den uppskattning han känner gentemot FS 18 för det stöd som Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif (PRT MeS) gav under den genomförda operationen i Baghlan.

Fallna kamrater

Samtliga fyra talare under överlämningsceremonin nämnde särskilt den svåra tid som förbandet hade i anslutning till den sjunde februari när två svenska officerare och en lokalt anställd tolk stupade under genomförande av ett uppdrag. De fallna kamraterna är fortfarande kvar i minnet hos chefer, vänner och kollegor.

Ta tillvara erfarenheter

Inför den tid som kommer lyfte den pågående chefen för FS 19, överste Gustaf Fahl, inledningsvis en utgångspunkt för det kommande arbetet. Denna var att noga ta till vara de erfarenheter som överförts från FS 18 genom det överlämningsarbete som genomförts tillsammans med att ta tillvara den samlade erfarenhet som finns i den ytterst kompetenta finländska kontingenten.

Kommande arbete

För den kommande tiden finns också tydliga inriktningar. Den kanske mest grundläggande är att de operationer som PRT MeS kommer att stödja genomförs inom ramen för ett ”afghanskt ägarskap”. Därefter kommer att sträva efter en ökad samordning mellan de olika operationslinjerna säkerhet, utveckling och myndighetsutövning. Något som i stor omfattning kommer att visa sig i det kommande arbetet med att stödja genomförandet av höstens parlamentsval i september.

Stora uppgifter väntar på FS 19 det kommande halvåret. Förberedelserna har varit många och känslan just nu beskrivs bäst av överste Fahl i hans tal.
– We are ready to take over!