Operation Thor

Det är en vanlig dag i slutet av april. Två Herkulesplan från F7 Transportflygenhet står på gamla flygområdet utanför Karlsborg. Planen ska tillsammans med K3 beredskapsförband IA09/313 skvadronen genomföra en evakueringsövning i Värmland, närmare bestämt i Torsby.

I väntan på flygtransport till Torsby i Värmland, där övningen äger rum. Foto: Försvarsmakten/Ronnie Hammar
Soldat ur IA09 rycker fram mot den plats i Torsby där de svenska medborgarna ska befinna sig.
Soldat ur IA09 rycker fram mot den plats i Torsby där de svenska medborgarna ska befinna sig. Foto: Försvarsmakten/Ronnie Hammar
Skadad tas om hand.
Skadad tas om hand. Foto: Försvarsmakten/Ronnie Hammar
Soldat ur IA09 rycker fram mot den plats i Torsby där de svenska medborgarna ska befinna sig. Foto: Försvarsmakten/Ronnie Hammar
Skadad tas om hand. Foto: Försvarsmakten/Ronnie Hammar

Övningens scenario är att evakuera svenska medborgare från ett fientligt område. Preparatus supervivet (den förberedde överlever) är ett ordspråk som används inom Försvarsmakten (överlevnadsskolan) och är ett synonym för hela Försvarsmaktens verksamhet. Förberedelserna är viktiga för att insatsen ska gå säkert och snabbt till. Planering och eventuella förövningar tar oftast längre tid än själva operationen. Denna övning ger ett bra tillfälle att öva samordningen mellan markstridsförband  med transport- och stridsflygplan.

Taktisk inflygning och snabb urlastning


Flygningen sker taktiskt, vilket betyder att piloten flyger på låg höjd över marken och följer dess kontur. Innan flygstyrkan ombord på TP-84orna så har en del av skvadronen spanat och förberett en säker landning på den lokala flygplatsen. Avlastningen sker snabbt och de två flygplanen från Transportenheten är snart i luften på väg bort från området.  I luften finns nu ett skolflygplan, SK60, som ska hjälpa till att stödja operationen. I verkligheten hade det inte varit ett skolflygplan, utan flera JAS 39 beroende på operationens omfattning och område. Nu utgör SK60 en symbol för dessa och används i något som Försvarsmakten kallar CAS, Close Air Support. CAS innebär att flygplanet får instruktioner från soldater på marken i att förstöra olika fientliga mål. De har även en bra översikt över händelseförloppet på marken och kan rapportera hot som är på väg in i området.

Soldaterna rycker fram i samhället, på väg mot den plats där underrättelserna har angivit som plats för de svenska medborgarna.  Några timmar senare, med lite olika moment på vägen, har soldaterna lokaliserat dem och påbörjat omhändertagandet och transport tillbaka till flygplatsen för hemresa.

Kvalificerad sjukvårdsinsats med läkare

En viktig del under evakueringsövningen var sjukvårdstjänst. Soldaterna fick flera olika patienter att arbeta med. Särkskilt ett sjukvårdsfall krävde kvalificerad insats med läkare.  Övningar av dessa slag är viktigt för att träna helheten, samarbeten med de olika delar som en skvadron består av. Skvadronen är väl tränad för dessa situationer.

Omhändertagandet av en patient sker i flera steg, från soldatnivån till skvadronens medicinska del med läkare. Flygtransportledaren blir inblandad genom att omfördela platser i hemtransporten för rätt prioriteringar. Övningen avbröts när förbandet återkom till F6 i Karlsborg.

Uppgiften att kunna evakuera effektivt och snabbt ingår i den luftburna bataljonens arbetsuppgifter där 313 skvadronen ingår.