Officerare ställs inför svåra situationer

Det är inte bara strid och vapen som en officer ska kunna – minst lika viktigt är det med etik och moral. I dagarna åker officerare från Markstridsskolan till Tyskland för ett slutprov i en kurs som handlar om ledarskap i svåra situationer. De kommer att öva på ett mycket speciellt område.

Militär personal ger skydd till hjälporganisation inne i Bonnland Foto: Maria Kvarnmarker/MSS/Försvarsmakten

Markstridsskolan vidareutbildar officerare inom markstrid. En kurs som erbjuds officerare handlar om ledarskap i svåra situationer. Under en längre tid har eleverna fått belysa svåra situationer som man som chef ställs inför i sitt yrke. Såväl etiska som moraliska dilemman som mer praktiska svårigheter har diskuterats. I dagarna kommer ett slutprov i form av en övning i Tyskland att genomföras. Under övningen kommer de svenska officerarna att behöva fatta många och svåra beslut. En särskild dimension handlar om att samarbeta med utländska förband, i det här fallet tyska soldater.

– Övningen är ett slags slutprov för de här officerarna och förutsättningarna i Hammelburg är mycket goda för att det blir en bra övning, säger Mikael Pettersson som är ansvarig för övningen.

Hemvärnet deltar

För första gången kommer Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna att delta i en övning i Tyskland. 28 hemvärnssoldater kommer att ingå i styrkan och ungefär hälften av dem som kommer att delta har erfarenhet av utlandstjänstgöring i någon form.
– Intresset har varit enormt från Hemvärnet i Skaraborg, säger Fredrik Söder som är plutonchef för hemvärnssoldaterna. 

Välbevarade korsvikeshus

Övningsområdet vid infanteriskolan i Hammelburg är 56 kvadratkilometer och inkluderar byn som kallas Bonnland. Under andra världskriget övergavs byn och förblev i stort sett obebodd. Sedan 1962 används den främst av Bundeswehr för att träna strid i bebyggelse. Samtliga hus och gator kan nyttjas för militära övningar med undantag för kyrkan och kyrkogården som fortfarande används. Byn är bevarad som den en gång såg ut med korsvirkeshus i olika storlekar, trånga gränder och smala gator.