Oceangående sjukvård

HMS Carlskrona fortsätter insatsen utanför Somalias kust. Havet ligger spegelblankt och runt fartyget syns ett antal handelsfartyg som HMS Carlskrona skapar en tryggare färd för. Ombord finns en funktion som sällan hamnar i rampljuset, fartygets traumateam som både hanterar daglig sjukvård och allvarliga skador.

Michael Ihrman funktionskontrollerar utrustningen i operationssalen. Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten
I fartygets operationssal testas materielen av tre sjuksköterskor, från vänster Sanna Wiker, Susanne Bursvik och Michael Ihrman.
I fartygets operationssal testas materielen av tre sjuksköterskor, från vänster Sanna Wiker, Susanne Bursvik och Michael Ihrman. Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten
I fartygets operationssal testas materielen av tre sjuksköterskor, från vänster Sanna Wiker, Susanne Bursvik och Michael Ihrman. Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten

–Vi har uppgiften att skapa förutsättningar för överlevnad vid allvarlig skada eller sjukdom till sjöss. Detta innebär att vi har kapacitet för livräddande kirurgi och intensivvård, säger sjukvårdsofficeren Per Jernaker.

Totalt finns det tre läkare och fem olika specialistsjuksköterskor ombord.

Michael Ihrman arbetar normalt som anestesisjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. På HMS Carlskrona ska han arbeta som anestesisjuksköterska fram till december.

–Min huvuduppgift är att leverera patienten i så bra skick som möjligt till kirurgen samt att patienten har det bra under och efter operationen. Det gör jag genom att säkra andning och syresättning samt genom att kompensera för eventuella vätskeförluster.

Michael har tidigare deltagit i en insats i Afghanistan och har gjort värnplikten i flottan vilket gjorde det naturligt för honom att söka till denna insats.

–Jag får komma ut i världen samtidigt som jag utvecklar och breddar mitt yrkeskunnande på flera plan. Förhållandena ombord är lite speciella, det är viktigt att man blir en del i besättningen och inte är rädd för att prova nya uppgifter utanför sitt egentliga arbetsområde. Att leva och bo så många på en relativt liten yta under lång tid är något av ett socialt experiment för mig.

–Jag umgås och lever med mina patienter på ett sätt som jag inte är van vid. Självklart är vi beredda att, om så behövs, även hjälpa skadade från andra fartyg, avslutar Michael.