Nu är det upp till bevis

Systemträningsövningen för arméns förband är i full gång i Skåne. Nu gäller det för deltagarna att bevisa att grundutbildningen givit frukt och att system kan verka tillsammans. För insatsplutonen från Göta ingenjörregemente, Ing 2 är det upp till bevis i dubbel bemärkelse under ett offensivt sök på Ravlunda.

Hund med förare ur Ing 2 söker efter bevismaterial. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Söker efter bevis i en misstänkt illegal ammunitionsfabrik.
Söker efter bevis i en misstänkt illegal ammunitionsfabrik. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Söker efter bevis i en misstänkt illegal ammunitionsfabrik. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten

Det svenska förbandet har hittat och oskadliggjort en illegal ammunitionsfabrik på Ravlunda skjutfält. Den kriminella ligan är omhändertagen av militärpolis och nu ska bevis säkras för en framtida rättegång. Detta är scenariot för insatsplutonen från Ing 2 vid ett moment under systemträningsövningen i Skåne.

För att kunna lagföra krigsbrottslingar måste bevis säkras. Det är just att på effektivaste sätt kunna söka igenom till exempel en byggnad som insatsplutonen är tränad. Metodiskt söks fyra byggnader igenom, först av en ammunitions- och vapensökande hund och sedan minutiöst av plutonens soldater. De föremål som hittas tas om hand och bokförs noggrant som framtida bevis.

Några hundra meter från insatsplutonen finns en EOD-grupp, också den från Ing 2. Deras uppgift är att oskadliggöra en blindgången handgranat hos en bonde som blivit attackerad av en kriminell liga. Det visar sig att EOD-gruppen behöver hjälpa insatsplutonen att oskadliggöra ännu en handgranat som plutonen hittat vid söket. Samövning och samträning, det är vad övningen går ut på.

Att mycket händer samtidigt är inte svårt att förstå när ingenjörförbandens verksamhet ackompanjeras av en mekaniserad bataljons anfall med skarp ammunition understödd av artilleri och flyg bara några kilometer bort. Övning idag för insats imorgon.