Mat från ovan

Regnet har forsat ner i tio dagar. Vägarna i området där Nordiska stridsgruppen befinner sig är i stort sett obrukbara. Förbandet har anmält sitt behov av att så snart som möjligt bli försörjda med vatten och mat eftersom förråden börjar ta slut. Med vägar i dåligt skick är lösningen på problemet att fälla förnödenheterna från luften.

16 ton materiel släpptes från luften på fredagen. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Materielfällning från luften.
Materielfällning från luften. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Mat och vatten till hungriga soldater.
Mat och vatten till hungriga soldater. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Soldater från logistikbataljonen tar hand om materielen och distribuerar den.
Soldater från logistikbataljonen tar hand om materielen och distribuerar den. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Materielfällning från luften. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Mat och vatten till hungriga soldater. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Soldater från logistikbataljonen tar hand om materielen och distribuerar den. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten

I skogskanten ligger ett antal soldater ur logistikbataljonen och väntar. Bakom dem finns ett antal terränggående fordon, förberedda för att kunna lasta mat, vatten och all annan utrustning som förbandet hade beställt leverans av. Vad de väntar på är ett välbekant motorljud, nämligen ljudet från det stora transportflygplanet Hercules som är på väg mot platsen.

Tidigare på dagen packades maten, frystorkade dygnsportioner, vatten i flaskor och en hel del annan förbrukningsmateriel som förbanden hade beställt. Kollina försågs med fallskärmar för att kunna fällas från luften. Flygvapnets flygplatsenhet ansvarade sedan för att lasta allt ombord på ett av de Herculesplan som understödde operationen.

Dags för fällning

Flygplanet flyger fram på lägsta höjd över det lummiga landskapet. Piloterna är starkt koncentrerade på sin uppgift att orientera sig fram till rätt plats och att undvika de hinder som finns i terrängen. I den bakre delen av flygplanet finns två lastmästare som trängs med all materiel som står på rullbanorna. Ovanpå de 23 kollin som står tätt tillsammans i det stora lastutrymmet är fallskärmar fastsatta. De är också fästa med en utdragsrem i sin tur är fäst i en vajer i taket.

Planet närmar sig fällningsplatsen och stiger till 200 meters höjd. En röd lampa tänds bak i planet.  Alla gör sig beredda. Lastmästaren fäller rampen längst bak och de ser landskapet rusa förbi i den stora öppning som uppstår. Sakta drar piloten åt sig styrspaken och höjer därigenom nosen på flygplanet. Planet är nu framme vid den plats som angetts. När en grön lampa tänds skär en av lastmästarna av det spännband som hittills hållit lasten fast i planet. Med tyngdkraftens hjälp börjar lasten att rulla bakåt och lämnar planet i full fart.

Soldaterna, som under cirka en minut hade hört motorbullret i fjärran, får syn på planet och gör sig beredda på att kunna åka ut på fältet. Under loppet av sex sekunder är luften fylld med fallskärmar som snabbt dalar ner mot marken. Soldaterna tar sig fram till landningsplatsen. Nu gäller det att så snabbt som möjligt ta hand om all materiel och lämna området. Det är många hungriga magar som väntar.