Lyft för verksamheten

Chefen för FS 18 överste Christer Tistam invigde i helgen Camp Birka och den nya anläggningen för National Support Element (NSE).  Enheten flyttade nyligen till ett område på den tyska militärflygplatsen Marmal en knapp halvtimmes bilväg från den svenska huvudcampen Camp Northern Lights (CNL) i Mazar-e-Sharif.

I stora nybyggda tält finns nu det svenska huvudförrådet och verkstaden som servar de svensk-finska enheterna. Foto: Försvarsmakten/Henrik Eskilsson
Jag är imponerad av hur personalen på kort tid fått igång verksamheten på Camp Birka, säger överste Christer Tistam.
Jag är imponerad av hur personalen på kort tid fått igång verksamheten på Camp Birka, säger överste Christer Tistam. Foto: Försvarsmakten/Henrik Eskilsson
Kapten Daniel Fredriksson medaljeras med Nato-medaljen, i förgrunden major Fredrik Lundkvist chef för NSE.
Kapten Daniel Fredriksson medaljeras med Nato-medaljen, i förgrunden major Fredrik Lundkvist chef för NSE. Foto: Försvarsmakten/Henrik Eskilsson
Överste Christer Tistam och överstelöjtnant Gustaf Wallerfelt klipper bandet under invigningsceremonin vid Camp Birka.
Överste Christer Tistam och överstelöjtnant Gustaf Wallerfelt klipper bandet under invigningsceremonin vid Camp Birka. Foto: Försvarsmakten/Henrik Eskilsson
Jag är imponerad av hur personalen på kort tid fått igång verksamheten på Camp Birka, säger överste Christer Tistam. Foto: Försvarsmakten/Henrik Eskilsson
Kapten Daniel Fredriksson medaljeras med Nato-medaljen, i förgrunden major Fredrik Lundkvist chef för NSE. Foto: Försvarsmakten/Henrik Eskilsson
Överste Christer Tistam och överstelöjtnant Gustaf Wallerfelt klipper bandet under invigningsceremonin vid Camp Birka. Foto: Försvarsmakten/Henrik Eskilsson

I stora nybyggda tält finns nu det svenska huvudförrådet och det har blivit ett lyft för verksamheten. Lokalerna på CNL räckte inte till så därför var en flytt nödvändig. FMLOG har varit aktiva under arbetet och deras stöd var avgörande för att minimera effektförluster vid omgrupperingen.

Flytt ger ny yta

I de nya lokalerna utrustas och servas svenska och finska enheter veckans alla dagar. Kvar på CNL finns en servicepunkt där material kan beställas. Den yta som frigörs genom flytten kommer att användas för fordonsuppställning och lokaler för vård av fordon och annan materiel. 

– Jag är imponerad av hur personalen på kort tid fått igång verksamheten på Camp Birka. Från att först jobbat i tillfälliga lokaler är nu allt mer eller mindre färdigt, säger Christer Tistam.

Medaljparad och invigning

Inför inbjudna finska, norska och svenska gäster medaljerades personalen ur NSE med Natos-medalj för sina insatser i Afghanistan. Direkt efter medaljeringen klippte Christer Tistam bandet och de nya lokalerna förklarades för invigda. 

Förtänksamhet viktigt

Det har blivit stora förändringar då vi flyttade verkstaden, huvudförrådet och NSE-staben till Marmal. Några oroliga röster har höjts att det skulle bli svårare att lösa underhållet till förbandet, med det är något som chefen för NSE inte håller med om.
– Det gäller att lyfta blicken och se till kommande insatser. Förtänksamhet, framförhållning och planering måste vara ledord, säger major Fredrik Lundkvist. 

Flyg och järnväg utvecklas

Hela flygplatsområdet där NSE är beläget genomgår just nu en stor utbyggnad, nyligen invigdes en andra landningsbana vilket ger möjlighet till mycket större godsvolymer. Den civila flygtrafiken har också börjat komma igång även om den än så länge är blygsam.
 
Det är inte bara flygplatsen som utvecklas, även en järnvägsförbindelse till Mazar-e-Sharif byggs just nu och det är positivt. 
– Vi ser tecken på att ekonomin långstamt börjar komma igång och en satsning på flyg och järnväg är bra för befolkningen här i norr, avslutar Christer Tistam.