Luftprovtagning med Lansen

Vulkanen Eyjafjallajökull har ställt till problem för luftfarten alltsedan utbrottet i mitten av april. Sveriges luftrum har vid flera tillfällen varit helt stängt på grund av de askmoln som drivit in över landet. F7 har nu fått uppgiften att genomföra provtagningar av halten aska i luften.

Sex mätkapslar ska samla in prover från askmolnen Foto: Försvarsmakten/Håkan Brandt

På F7 finns möjlighet att med flygplan J32 Lansen genomföra luftprovtagning. Sex mätkapslar monterade under flygplanets vingar skall samla in partiklar från de askmoln som under de senaste veckorna orsakat problem för luftfarten.

Provtagning sker via uppdrag av Högkvarteret, och i samverkan med andra myndigheter.

Det är Transportstyrelsen som vill ha Försvarsmaktens stöd med provtagningarna, som till en början kommer att genomföras under maj månad.

Försvarets Forskningsinstitut (FOI) ansvarar för analysen av proverna.