Länken mellan fartyget och helikoptern

HMS Carlskrona befinner sig i Indiska oceanen och det är 2000 meter till närmaste land som är havsbotten. Helikoptern klargörs i den 30-gradiga värmen för ännu ett flygpass. Varje flygning kräver förberedelser ombord, därför har fartyget en egen ”flygplatsorganisation” som hanterar brandberedskap, tankning och sjösurrning.

Helikopter skall strax lyfta, flight deck crew på väg. Foto: Niklas Gustafsson/Combat Camera/Försvarsmakten
Flyco, Håkan Ahrberg vid sin arbetsplats på manöverbryggan. Blandningen av flyg och fartygsverksamhet är en riskfull syssla som kräver att man hela tiden är 100% alert.
Flyco, Håkan Ahrberg vid sin arbetsplats på manöverbryggan. Blandningen av flyg och fartygsverksamhet är en riskfull syssla som kräver att man hela tiden är 100% alert. Foto: Niklas Gustafsson/Combat Camera/Försvarsmakten
Kari Seppänen är FDO och leder arbetet på helikopterdäck.
Kari Seppänen är FDO och leder arbetet på helikopterdäck. Foto: Niklas Gustafsson/Combat Camera/Försvarsmakten
Flyco, Håkan Ahrberg vid sin arbetsplats på manöverbryggan. Blandningen av flyg och fartygsverksamhet är en riskfull syssla som kräver att man hela tiden är 100% alert. Foto: Niklas Gustafsson/Combat Camera/Försvarsmakten
Kari Seppänen är FDO och leder arbetet på helikopterdäck. Foto: Niklas Gustafsson/Combat Camera/Försvarsmakten

På manöverbryggans akterkant sitter Håkan Ahrberg som är flying coordinator officer (Flyco), i dessa sammanhang en nyckelperson:
– Inför fartygschefen är jag operativt ansvarig för flygverksamheten ombord. Jag koordinerar fartygets och helikopterns verksamhet. Till min hjälp har jag ett datorprogram, ship helo operation limits (Shol), som är unik för varje fartyg och helikoptertyp.

– Ship at flightquarters, all open deck except the forecastle are now restricted area. No smoking or caps are allowed on deck, meddelar Håkan besättningen via fartygets orderanläggning innan han fortsätter:

– De viktigaste aspekterna som jag har att ta hänsyn till är relativ vind samt hur fartyget rör sig. Fartygets rörelser, som rullning i sidled (roll), stampning i längdriktning (pitch) samt slagsida (list), är centrala ingångsvärden för en säker landning.
Håkan som är en av få i Försvarsmakten som är utbildad för detta arbetsområde berättar varför han sökte till ME 02:
– Jag sökte denna tjänst för att jag ser detta som mitt tillfälle att bidra till att World Food Programmes hjälpsändningar kommer fram till Somalia. Dessutom är det ett stimulerande och utvecklande jobb som ger mig mer erfarenhet av helikopterverksamhet till sjöss.

Flight deck team

På helikopterdäck finns ett flight deck team som leds av en flight deck officer (FDO). Idag är Kari Seppänen FDO:
– En av uppgifterna är att med hjälp av dirigering assistera förarna vid start och landning. Jag leder även all personalrörelse på helikopterdäck i samband med start, landning och tankning. Vi använder speciella tecken för att kommunicera med föraren. Till min hjälp har jag fyra personer som utgör flight deck crew (FDC) samt en flight deck assistant som är speciellt utbildad för att kunna leda en brandsläckningsinsats på helikopterdäck.
– Det är en utmaning för FDC att arbeta i den varma brandskyddsdräkten när luften dallrar av hettan från den starka solen, avslutar Kari.