Kosovos säkerhetsstyrka börjar ta form

Över 3000 sökte, 302 togs ut. Rekryteringskampanjen till Kosovos säkerhetsstyrka (KSF) började i juli förra året och nu kan KSF utvärdera resultatet.

Företrädare för Ministeriet för Kosovos säkerhetsstyrka, Kosovos säkerhetsstyrka (KSF) och KFOR diskuterade framtiden för KSF under ett heldagsmöte på Camp Victoria. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
– Jag är mycket tacksam för de svenska rådgivare som gett oss stöd sedan i januari förra året, säger Irfete Spahiu som är chef för personalavdelningen på Ministeriet för KSF.
– Jag är mycket tacksam för de svenska rådgivare som gett oss stöd sedan i januari förra året, säger Irfete Spahiu som är chef för personalavdelningen på Ministeriet för KSF. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
KSF:s uppgifter kommer att vara att delta i krishanteringsoperationer, bestå civila myndigheter vid naturkatastrofer, röja explosiva föremål och utföra räddningstjänstuppgifter.
KSF:s uppgifter kommer att vara att delta i krishanteringsoperationer, bestå civila myndigheter vid naturkatastrofer, röja explosiva föremål och utföra räddningstjänstuppgifter. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
– Jag är mycket tacksam för de svenska rådgivare som gett oss stöd sedan i januari förra året, säger Irfete Spahiu som är chef för personalavdelningen på Ministeriet för KSF. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
KSF:s uppgifter kommer att vara att delta i krishanteringsoperationer, bestå civila myndigheter vid naturkatastrofer, röja explosiva föremål och utföra räddningstjänstuppgifter. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten

Sverige har sedan 2007 varit med och byggt upp säkerhetsstrukturerna i Kosovo. En del i det arbetet är rådgivning till Kosovos säkerhetsstyrka (KSF). KSF beräknas vara fullt utbyggt, fullt bemannat och fullt operationellt 2011. Som ett steg i den riktningen startades den förtsta av flera rekyteringskampanjer i juli förra året. Fokus var att rekrytera minoriteter för att styrkan ska spegla befolkningen. Över 3000 personer sökte och av dem anställdes 302. 72 tillhör minoriteter och 43 är kvinnor.

Samtidigt som säkerhetsstyrkan har byggts upp så har ett ministerium för KSF utvecklats. Ministeriet och KSF har arbetat tillsammans med rekryteringen. På ministeriet finns svenske rådgivaren Per-Erik Laksjö.
– Det har varit mycket stimulerande att delta i rekryteringsprocessen, även fast jag kom till Kosovo när genomförandedelen startade. Viss annonsering och koordinering kunde ha gjorts bättre och bidragit till mindre friktion, men i det stora hela är det mycket väl genomfört, säger han.

I den här rekryteringsprocessen har ministeriet och KSF haft stöd från KFOR (Kosovo Force) med rådgivare från flera länder, däribland Sverige.
– Ministeriet och KSF har en bra metod att tillämpa för framtiden och blir det som planerat ska dem utan större stöd från KFOR genomföra en rekryteringskampanj i höst i syfte att rekrytera 400 reservister till KSF. Nästa år är det två stora rekryteringskampanjer i syfte att uppnå tilldelad personalram på 2500 aktiva och 800 reservister, säger Per-Erik Laksjö.

Flera som varit med och jobbat med rekryteringsprocessen från KSF, ministeriet och KFOR träffades en dag på Camp Victoria för att gå igenom erfarenheter från arbetet som gjorts och för att blicka framåt mot framtida arbete.
–  Den här typen av diskussioner är mer än välkomna för oss. Vad KFOR än vill bidra med så är det välkommet. Jag är mycket tacksam för de svenska rådgivare som gett oss stöd sedan i januari förra året, säger Irfete Spahiu som är chef för personalavdelningen på Ministeriet för KSF.

Under mötet så diskuterades även framtida personalfrågor som kontraktstider och pensionsvillkor. KSF:s uppgifter kommer att vara att delta i krishanteringsoperationer, bestå civila myndigheter vid naturkatastrofer, röja explosiva föremål och utföra räddningstjänstuppgifter.