Ingenjörer banar väg

För att lösa uppgifter, vare sig de är övade eller på riktigt, är det viktigt att Försvarsmakten använder sina specialistförmågor på rätt sätt. När Åhus hamn ska intas under övningen Joint Challenge visar det sig att utan ingenjörkompaniets förmåga att röja minor hade det inte varit möjligt att lösa uppgiften.

Ingenjörkompaniets förmåga att röja minor skapar rörlighet för hela förbandet. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Jonas Larsson, chef för ingenjörkompaniet, har många uppgifter att lösa och delegera.
Jonas Larsson, chef för ingenjörkompaniet, har många uppgifter att lösa och delegera. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
I scenariot är hamnen i Åhus infartsväg för bland annat vapen till motståndsstyrkan, något som den svenska styrkan ska stoppa.
I scenariot är hamnen i Åhus infartsväg för bland annat vapen till motståndsstyrkan, något som den svenska styrkan ska stoppa. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Jonas Larsson, chef för ingenjörkompaniet, har många uppgifter att lösa och delegera. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
I scenariot är hamnen i Åhus infartsväg för bland annat vapen till motståndsstyrkan, något som den svenska styrkan ska stoppa. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

– Oavsett var du arbetar i ingenjörfunktionen är du alltid en del av nyckeln till framgång vid olika insatser. Att få arbeta som specialist inom områden som vapen- och ammunitionssök, minröjning, väg och förbindelsearbete, geosupport, dykarbeten etc ger positiva utmaningar, berättar Jonas Larsson som är chef för ingenjörkompaniet.

Under övningsmomenten där hamnen ska intas sätter den svenska styrkan in en mekaniserad bataljon med stridsvagnar, stridsfordon och skyttesoldater. De börjar ta sig in mot hamnen och sakta men säkert slår de tillbaka motståndarna, vilka har minerat vägarna in för att hindra att någon stör deras verksamhet. När soldaterna stöter på motståndarnas mineringar kan de dra nytta av specialkompetensen som soldaterna från ingenjörkompaniet bidrar med.

Skapar rörlighet för förbandet

Förmågan som soldaterna vid ingenjörkompaniet har är att skapa rörlighet. Man bygger vägar om det saknas, lägger ut broar där det inte finns. Tar bort minor om de stoppar framryckande förband. Behövs marken göras i ordning för att kunna bygga upp en stabsplats så fixar de det lätt med sina maskiner.

På frågan om hur Försvarsmaktens nya personalförsörjning, det vill säga anställda soldater istället för värnpliktiga, kommer att påverka specialistfunktionen svarar Jonas:
– Soldaterna får mer tid att förkovra sig inom sitt område, och till del kunna ta sig tid för att bredda sin kompetens inom andra områden. Det kommer i sin tur att gynna specialistfunktionerna.

Jonas säger att utbildningen och övningarna ofta är inriktade mot internationella insatser men att förmågan till väpnad strid inte får tappas bort. Risknivån kan ibland under övningsmomenten vara något högre än vad man skulle ha utsatt sig för vid utlandstjänst. I hamnen går minröjarna fram och börjar arbeta trots att det finns motståndare kvar som kan skjuta mot dem, något som de inte skulle ha gjort i en verklig situation.
– Man tar nog lite mer risker än man skulle gjort på riktigt, säger Andreas Johansson, värnpliktig från Göta ingenjörregemente som deltar vid minröjningen. Momentet känns realistiskt, sett till scenariot.