Historiskt avtal klart

Dagen efter att riksdagen beslutat att låta värnplikten vila, har ett nytt avtal om de kontinuerligt tjänstgörande soldaternas villkor undertecknats av de berörda parterna. Vid en presskonferens på Arbetsgivarverket under torsdagen, presenterade parterna gemensamt vad avtalet innebär.

Lars Fresker från Officersförbundet, Överbefälhavare Sverker Göranson, samt Göran Tunhammar och Monica Dahlbom från Arbetsgivarverket, presenterade gemensamt det historiska avtalet för visstidsanställningar inom Försvarsmakten. Foto: Neringa Öhrström

– Det här är ett historiskt avtal för en historisk omställning. Det är en viktig nyckel för det fortsatta arbetet med att bygga ett frivilligförsvar, sa Överbefälhavare Sverker Göranson när avtalet presenterades.

Försvarsmakten, Arbetsgivarverket och Officersförbundet förklarade sig alla nöjda med att de genom kollektivavtal tagit ansvar för att reglera de visstidsanställningar som blir följden när försvaret framöver ska vila på frivillig grund.

Det nya systemet med anställda soldater och sjömän innebär att dessa inte kommer att ha soldat- eller sjömansyrket som ett livstidsyrke. De erbjuds därför längre tidsbegränsade anställningar som tydligt markerar detta.

Avtalet medger att soldaterna och sjömännen blir tidsbegränsat anställda i åtta plus fyra år under en ramtid av arton år. Konstruktionen innebär att en soldat kan vara tidsbegränsat anställd vid flera tillfällen så länge anställningstiden inte överstiger tolv år inom arton år, eller som mest åtta år i en följd.

Två sorters soldater och sjömän

De kontinuerligt tjänstgörande soldaterna och sjömännen tjänstgör fullt ut i Försvarsmakten under den tid som anställningen är giltig. De har ingen annan huvudarbetsgivare under denna tid. När anställningen så småningom upphör avses de gå ut i det civila arbetslivet. Det är speciellt för denna kategori som parterna nu skapat en ny form av längre tidsbegränsade anställningar.

De tidvis tjänstgörande soldaterna och sjömännen tjänstgör ibland i Försvarsmakten men har i grunden en annan huvudarbetsgivare. Avsikten är att de tidvis tjänstgörande soldaterna och sjömännen ska vara anställda av Försvarsmakten även när de inte tjänstgör, ungefär som dagens reservofficerare är. Det författningsenliga stödet för denna anställningsform beräknas finnas på plats under 2012.