Hemvärnet kliver fram

Förändringarna i Försvarsmakten, med bland annat införande av anställda soldater med fokus på internationella insatser gör att Hemvärnet – de nationella skyddsstyrkorna - får en ökad betydelse inom landet. Hemvärnet ska kunna verka tillsammans med övriga insatsförband och civila myndigheter i fred, kris och krig.

Emmeli Olander och Gunilla Svaleström, båda Boden, tillsammans med hunden Cirka. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Illka Isaksson och Jerker Nyström, båda Luleå, gör sig marschfärdiga inför resan mot Luleå.
Illka Isaksson och Jerker Nyström, båda Luleå, gör sig marschfärdiga inför resan mot Luleå. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
I Gammelbyn utanför Boden samlades cirka 150 Hemvärnssoldater under torsdagsmorgonen.
I Gammelbyn utanför Boden samlades cirka 150 Hemvärnssoldater under torsdagsmorgonen. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Illka Isaksson och Jerker Nyström, båda Luleå, gör sig marschfärdiga inför resan mot Luleå. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
I Gammelbyn utanför Boden samlades cirka 150 Hemvärnssoldater under torsdagsmorgonen. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Det är ett av motiven varför man under veckan genomför en hemvärnskrigsförbandsövning, HV KFÖ i trakterna kring Luleå och då närmast runt Luleå flygplats.
– Hela bataljonen övas och det kommer att ställas krav att plutonerna kan lösa sina uppgifter och att få samspelet inom kompani och bataljon fungera, säger Stig-Olof Skott, övningsledare.

En del av övningens deltagare, cirka 150 stycken samlades i Gammelbyn utanför Boden på torsdagsmorgonen för att genomföra inmönstring. Två, eller rättare sagt tre av de, är Emmeli Olander och Gunilla Svaleström med hunden Cirka.
– I första hand ska vi ha bevakningsuppdrag men även eftersök och spårning kan förekomma. Men vi vet inte exakt vilka uppgifter vi kommer att få under övningen, det får vi se eftersom, säger Gunilla Svaleström.

Nytt utbildningssystem

Övningen är också ett led i en omorganisering av hemvärnsförbanden från att ha varit två bataljoner till en. Det innebär att Luleå och Piteå älvdals hemvärnsbataljoner slås samman till 63.Hemvärnsbataljonen.

Ett av stegen för att samträna den nya bataljonen är att genomföra en hemvärnskrigsförbandsövning enligt det nya utbildningssystemet vilket innebär att hela bataljonen övas samtidigt.

– Under den här övningen tränar vi på att skydda och bevaka militära anläggningar, fortsätter Stig-Olof Skott.  I framtiden kommer vi också att samöva med andra militära förband och civila myndigheter.  Men huvudsyftet under den här övningen är att ge soldaterna goda förutsättningar att komma in i den nya organisationen.

Under veckan har den 63.Hemvärnsbataljonen bland annat till uppgift att skydda flygvapnets basområde i Luleå från attentat av spelade terroristorganisationer.

Övningen är också ett led i att fira Hemvärnets 70 års jubileum.  63.hemvärnsbataljonen gör detta genom att genomföra den första hemvärnskrigsförbandsövningen efter den största förändring som skett inom Hemvärnet sedan starten 1940.